Kontroll av konto før remittering

For de av våre kunder som benytter den nye innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP har vi laget en browserspørring som viser avvik mellom kontonummer på innlest EHF faktura og kontonummer som er registrert på leverandøren i Unit4 ERP.

Browserspørringen er et supplement til spørringen DFØ – Kontroll før remittering.

Her finner du spørringen

Du finner spørringen under Rapporter på tvers av firmaer– Globale rapporter – Kontrollrapporter i fanen Rapporter på verktøylinja nederst til venstre.

Klikk OK i vinduet som åpnes.

Eksempel på resultat av spørring

Forklaring på resultatene

Kreditnota

Dersom det er et resultat hvor det er blankt i kolonne Bankgiro Faktura (bankkontonummer på faktura), kommer dette mest sannsynlig av at det er en kreditnota. Det vil du se ved at det er et negativt beløp i kolonne Beløp. Dersom det ikke er negativt beløp i kolonne Beløp, bør du foreta en kontroll.

Ulikt kontonummer på faktura og leverandør

Dersom det er et resultat hvor det i kolonne Bankgiro Faktura og Bankgiro er ulike kontonummer, betyr det at det er ulikt kontonummer på faktura og kontonummer registrert på leverandør i Unit4 ERP. Du skal foreta en kontroll på avviket.

Ulikt kontonummer på faktura og leverandør og betalingsmottaker

Dersom det er et resultat hvor det i kolonne Bankgiro Faktura, Bankgiro og Bet.mot.bankgiro er ulike kontonummer, betyr det at det er ulikt kontonummer på faktura og kontonummer registrert på leverandør i Unit4 ERP, og det er i tillegg registrert betalingsmottaker på leverandøren. Du skal foreta en kontroll på avviket.

Vær oppmerksom på at når det er registrert betalingsmottaker skal det ikke ligge annet kontonummer enn 00000000019 i feltet Bankkonto i leverandørregisteret.

Ikke resultat

Dersom det ikke kommer opp et resultat i denne spørringen, betyr det at det ikke er noen avvik. I dette tilfellet vil det kun være nødvendig å foreta ordinær kontroll med spørringen DFØ – kontroll før remittering i henhold til rutinen Kontroll før remittering.

Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord