2.4 Bruk av forenklet disposisjonsregnskap

Denne rutinen er et alternativ til bruk av avtaleregnskap, og brukes når enkelt disposisjonsregnskap i Unit4 ERP benyttes.

Formål med rutinen

Dette regnskapet gir virksomheter mulighet til å holde oversikt over hvilke midler de har til rådighet. Denne funksjonen kan være et alternativ til bruk av avtaleregnskap.

Framgangsmåte

Mottaksregistrering av bestillinger - Utføres av kunde ved bestilling 

For at disposisjonsregnskapet skal ha noen verdi må bilagene både ved føring av bestilling og ved vanlig mottaksregistrering, minimum føres med utgiftskonto. Det er viktig å finne løsninger som sikrer at en har oversikt over hvilke transaksjoner som kun er bestilt og hvilke transaksjoner hvor faktura er mottatt fra leverandøren. Dette kan gjøres på tre måter:

  1. Ved registrering av bestillinger angis bestilt + dagens dato i fakturanummerfeltet.
  2. Ulike bilagsnummerserie for bestilling og mottatte fakturaer.
  3. Dersom man ikke budsjetterer på konto, kan det opprettes en dummy utgiftskonto som benyttes for disse posteringene.

Oppfølging av bestillinger - Utføres av kunde ved behov 

Rapporter som inneholder mottaksregistrerte poster kan brukes for å holde oversikten over bestillinger. For eksempel saldotabell BUDREG.

Gyldig fra 1. februar 2016

Oppdatert: 2. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord