2.3 Bruk av avtaleregnskap

Formålet med denne rutinen er å beskrive bruk av avtaleregnskap. Avtaleregnskap gjør det mulig å registrere inn disposisjoner som medfører forbruk av budsjettmidler i fremtidige regnskapsperioder.

Berører andre rutiner

  • 2.4 Bruk av forenklet disposisjonsregnskap
Utføres av Tidspunkt Oppgave - handling 
DFØ Ved bruk eller endring av faste begrep Oppretting og vedlikehold av faste register
DFØ oppretter og vedlikeholder faste register. Herunder ligger oppsett av parameter, faste begrep, bilagsarter, bilagsserier, konteringsregler og andre faste register som må være på plass ved bruk av avtalemodulen.
Kunde Etter behov Registrering av avtale
Virksomheten registrerer avtaler etter behov.
Kunde Ved mottak av avtalefaktura Bokføring og oppfølging av avtalefaktura
Avtalefaktura mottaksregistreres i avtaleregnskapet. Etter at avtalefakturaen har vært gjennom de interne rutiner for attestasjon og godkjenning av budsjettansvarlig skal den bokføres i avtaleregnskapet. Avtalefakturaer følges opp ved at det kjøres spørring på avtalestatus og disposisjonsregnskapet.

Gyldig fra 1. februar 2016

Oppdatert: 22. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord