7.4 Innlesing av lønnsdata fra SAP

Formålet med rutinen er å sikre at lønnsdata fra SAP blir oppdatert korrekt i kundens firma i Unit4 ERP.

Oppdatert

Utløsende hendelse

  • Overføring av lønnsdata fra SAP til virksomhetens firma i Unit4 ERP.
  • Innlesning og bokføring av fil i Unit4 ERP
  • Bokføring av lønn
  • Avstemming av innleste lønnsdata
  • Korrigering av feil i lønnsdataene, kodebruk, lønnsberegning etc.

Ansvarlig gjennomfører

Kunde og DFØ

Berører andre rutiner

9.1 Periodeavslutning

Definisjoner

GL07 Avregningsliste

Utføres av Oppgave - handling
DFØ Overføring av lønnsdata fra SAP til kundens firma i Unit4 ERP
Filene fra SAP overføres automatisk fra lønnssystemet til Unit4 ERP. Det produseres i SAP en kontrollfil som inneholder sum debetbeløp og antall transaksjoner på filen. Filen legges ut på Opal_con under aktuelt firma.
DFØ Innlesning og bokføring av fil i Unit4 ERP
Filene fra SAP leses automatisk inn i Unit4 ERP. Oppdatering skjer automatisk.

Dersom det er feil/mangler i konteringen kommer det en feilliste og filen blir ikke bokført. 

DFØ leser deretter inn filen på nytt fra ajourhold forsystemtransaksjoner. GL07 som dannes ved innlesingen sendes virksomheten til den e-postadressen som er registrert i «firmaopplysninger» i UBW. GL07 viser også hva som er postert på feilkonto. Dette danner grunnlaget for retting i SAP.
Kunde Ompostering av transaksjoner på feilkonto
Posteringer på feilkonto skal  rettes i systemet der feilen oppstod.

Se rutine 7.1, bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 4.4.7 og fane A3 i avstemmingsmappen.

Tips til denne rutinen

Feil oppstått i SAP skal rettes i SAP. Også feil bruk av begrepsverdier. Det er viktig at virksomheten oppdaterer Unit4 ERP når det tas i bruk en ny begrepsverdi i SAP. Det gjelder også når en stengt begrepsverdi åpnes for videre bruk.

Ansattnummer blir automatisk overført fra SAP til Unit4 ERP.

Gjelder fra 27. april 2016

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?