7.4 Innlesing av lønnsdata fra SAP

Formålet med rutinen er å sikre at lønnsdata fra SAP blir oppdatert korrekt i kundens firma i Unit4 ERP.

Utløsende hendelse

  • Overføring av lønnsdata fra SAP til virksomhetens firma i Unit4 ERP.
  • Innlesning og bokføring av fil i Unit4 ERP
  • Bokføring av lønn
  • Avstemming av innleste lønnsdata
  • Korrigering av feil i lønnsdataene, kodebruk, lønnsberegning etc.

Ansvarlig gjennomfører

Kunde og DFØ

Berører andre rutiner

9.1 Periodeavslutning

Definisjoner

GL07 Avregningsliste

Utføres av Oppgave - handling
DFØ Overføring av lønnsdata fra SAP til kundens firma i Unit4 ERP
Filene fra SAP overføres automatisk fra lønnssystemet til Unit4 ERP. Det produseres i SAP en kontrollfil som inneholder sum debetbeløp og antall transaksjoner på filen. Filen legges ut på Opal_con under aktuelt firma.
DFØ Innlesning og bokføring av fil i Unit4 ERP
Filene fra SAP leses automatisk inn i Unit4 ERP. Oppdatering skjer automatisk.

Dersom det er feil/mangler i konteringen kommer det en feilliste og filen blir ikke bokført. 

DFØ leser deretter inn filen på nytt fra ajourhold forsystemtransaksjoner. GL07 som dannes ved innlesingen sendes virksomheten til den e-postadressen som er registrert i «firmaopplysninger» i Unit4 ERP. GL07 viser også hva som er postert på feilkonto. Dette danner grunnlaget for retting i SAP.
Kunde Ompostering av transaksjoner på feilkonto
Posteringer på feilkonto skal  rettes i systemet der feilen oppstod.

Se rutine 7.1, bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 4.4.7 og fane A3 i avstemmingsmappen.

Tips til denne rutinen

Feil oppstått i SAP skal rettes i SAP. Også feil bruk av begrepsverdier. Det er viktig at virksomheten oppdaterer Unit4 ERP når det tas i bruk en ny begrepsverdi i SAP. Det gjelder også når en stengt begrepsverdi åpnes for videre bruk.

Ansattnummer blir automatisk overført fra SAP til Unit4 ERP.

Gjelder fra 27. april 2016

Oppdatert: 31. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord