7.3 Retting og ompostering i reskontro

Formålet med rutinen er å sikre at endring av tidligere postering er sporbar og dokumentert.

Utløsende hendelse

Det er avdekket feil ved inngående eller utgående faktura.

Ansvarlig gjennomfører

Kunde og DFØ

Berører andre rutiner

5.2 Registrering av ordre og utskrift av faktura

Framgangsmåte og arbeidsdeling

Fullservice Delservice Oppgave - handling
DFØ Kunde Parkering av bilag
Når virksomheten varsles om feil på reskontro eller oppdager feil under bilagsbehandling og oppfølging, skal bilaget parkeres i påvente av korrigering.
DFØ Kunde Korrigeringsbilag
Utarbeid et korrigeringsbilag på korrekt skjema med angivelse og henvisning til opprinnelig bilag. Bruk skjema 6.1 og 6.2.

Spesielle forhold knyttet til korreksjon av åpne poster:

Faktura (leverandør)

I korreksjonsposteringen må det opprinnelige bilaget (som står som åpen post i reskontroen) utlignes. Kopi av opprinnelig faktura benyttes som regnskapsbilag. 

Eventuell ny faktura sendes til fakturamottaket.MERK: For å unngå at feilposteringen utbetales parkeres posten midlertidig innen utligning kan gjennomføres. 

Faktura (kunde) 
Ved feil produseres kreditnota og eventuell ny faktura utstedes i logistikkmodulen.
Kunde Kunde Utligningsbilag
Utarbeid et utligningsbilagene på korrekt skjema med angivelse og henvisning til opprinnelig bilag. Bruk skjema 6.2.
DFØ Kunde Bilag posteres i Unit4 Business World (Agresso).

Gjelder fra 5. april 2016

Oppdatert: 23. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord