6.3 Kontantomsetning/ kasseoppgjør - vekselkasse

Formålet med rutinen er å sikre at all kontantomsetning og øvrige innbetalinger over kasse registreres og bokføres på en betryggende måte, samt at kontantbeholdning er betryggende sikret i henhold til Bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 5.4.6.

Berører andre rutiner

  • 3.2 Manuelle utbetalingsbilag
  • 4.6 Kontante utbetalinger (håndkasse)
  • 6.2 Mottak og bokføring av manuelle innbetalinger
Utføres av Oppgave - handling
Kunde Kontantinnbetaling
Betaling av varer og/eller tjenester som selges kontant skal registreres på kasseapparat, eller bankterminal. Betaling skal skje mot kvittering.

Bankremisser må påføres endossement - stempel for godskrift på virksomhetens arbeidskonto.

Kontantbeholdning skal oppbevares på betryggende måte, og tilgang til kontanter og andre verdipapirer skal være begrenset.
Kunde Kontantinnbetaling av krav
Ved kontantomsetning skal det gis kvittering til kunden. Kvitteringen kan være i form av utskrift fra et kasseapparat, terminal eller tilsvarende system. Har ikke virksomheten tekniske hjelpemidler som skriver ut en kvittering for kontantomsetningen, kan det brukes forhåndsnummererte kvitteringer i en kvitteringsblokk. En kvitteringsblokk består gjerne av tre deler. En del leveres kunden, en del brukes som grunnlag for registrering i økonomisystemet, og en del beholdes i kvitteringsblokken for dokumentasjon av at ingen kvitteringer er borte. Dersom kunden betaler med bankkort eller kredittkort i en betalingsterminal, er det vanlig at kunden også får kvittering for bruk av betalingsterminalen.

Ved eventuell feilskrift skal alle tre eksemplarene oppbevares samlet.

Regnskapsbilaget konteres tilsvarende innbetalinger over bank, men inngår som en del av kontant/kasseoppgjøret.

Mottatte kontanter/remisser skal daglig innbetales på virksomhetens arbeidskonto.
Kunde

Kasseoppgjør, bruk av fast kassebeholdning
Hovedregelen er at kasseoppgjør skal gjøres daglig. Kasseoppgjøret skal vise sum innbetalinger i følge kasseapparat/kassebok, avstemming mot mottatte kontanter, remisser og betalinger via betalingsterminal.
Kasseoppgjørene skal dateres og signeres, og sammen med underdokumentasjonen behandles som vanlige regnskapsbilag.

Ved differanser i kasseoppgjøret føres differansen til konto for kassedifferanser i balansen for videre oppfølgning. Uavklarte differanser fremlegges budsjettansvarlig innen 3 måneder for eventuell utgiftsføring. Vesentlige feil skal straks rapporteres til overordnet myndighet

Kontroll før registrering i hovedbok 
Før bokføring skal kasseoppgjørene avstemmes, dateres og signeres. Nødvendig kontering skal påføres og godkjennes i henhold til regelverket. 

Gyldig fra 01.04.2016

Oppdatert: 22. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord