6.1 Innlesing av innbetalingsfiler

utinen skal sikre at innbetalinger vert korrekt oppdatert i rekneskapen. Jamfør Bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 5.4.2.

Utløysande hending

Det kjem ei OCR-fil frå banken.

Rører ved andre rutiner

Prosess for innlesing av fil og 5.2 Registrering av ordre og utskrift av faktura

Definisjonar
  • OCR = Optical Character Recognition (innbetalingsfiler)
  • GL18b = Bilagsspesifikasjon
  • CU08 = Rapport for innlesning av OCR-fil
  • KID = Kundeidentifikasjon

Framgangsmåte og arbeidsdeling

Utførast av Oppgåve - handling
DFØ  Automatisk innlesning
OCR-innbetalingsfiler som  vert motteke frå bank lesast fortløpande inn i hovedbok. Dette for at arbeidskonto i rekneskapen og reskontro til ein kvar tid skal vere oppdatert, og for at eventuelle feil eller manglar skal bli retta så snart som råd.

Bokføringsliste (GL18b) oversendast automatisk til verksemda på e-post for oppbevaring.
Kunde Kontroll av feilkonto
Sjekk løpande at beløp ikkje har hamna på feilkonto. Dersom det er tilfelle, benytt kvitteringsliste (CU08) for å finne årsaken. 

Utarbeid omposteringsbilag og korrigerer transaksjoner som har hamna på feilkonto i hovedbok.

Gyldig frå 10. mars 2016

Oppdatert: 22. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord