4.4 Stopp av betalingsoppdrag

DFØ produserer slettemelding i Unit4 ERP innenfor 24 timer før forfall på faktura etter forespørsel fra dere.

Dere kan stoppe oppdrag som ligger i venteregisteret i banken, se bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 3.7.

Utløsende hendelse

Det er feil i betalingsoppdrag.

Andre rutiner som berøres

• Rutine 4.1 Remitteringsprosedyre

• Rutine 4.2 Korrigering i ulike faser i remitteringsprosessen

Rapporter i prosessen

• Slettemelding innland/utland (SU11)

• Bekreftet sletteretur (SU12) *

* Oppbevaringspliktig rapport

Stopp av betalingsoppdrag

• DFØ produserer slettemelding i Unit4 ERP

• Dere sletter oppdrag i nettbank

Oppdager dere feil etter at betalingsfilen er produsert må det sendes slettemelding til bank. Dette utføres av DFØ etter forespørsel (e-post) fra dere.

Dere har også mulighet til å slette betalingen i nettbanken. Vi ønsker tilbakemelding når dette er utført på grunn av oppdatering av reskontro.

Oppdatert: 2. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord