4.4 Stopp av betalingsoppdrag

DFØ produserer slettemelding i Unit4 ERP innenfor 24 timer før forfall på faktura etter forespørsel fra dere.

Oppdatert

Dere kan stoppe oppdrag som ligger i venteregisteret i banken, se bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 3.7.

Utløsende hendelse

Det er feil i betalingsoppdrag.

  • • Rutine 4.1 Remitteringsprosedyre

    • Rutine 4.2 Korrigering i ulike faser i remitteringsprosessen

  • • Slettemelding innland/utland (SU11)

    • Bekreftet sletteretur (SU12) *

    * Oppbevaringspliktig rapport

Stopp av betalingsoppdrag

• DFØ produserer slettemelding i Unit4 ERP

• Dere sletter oppdrag i nettbank

Oppdager dere feil etter at betalingsfilen er produsert må det sendes slettemelding til bank. Dette utføres av DFØ etter forespørsel (e-post) fra dere.

Dere har også mulighet til å slette betalingen i nettbanken. Vi ønsker tilbakemelding når dette er utført på grunn av oppdatering av reskontro.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?