14.5 Rutine for manglende innlest K27 - Fullservice

Hensikten er å sørge for at refusjoner inntektsføres i innbetalingsmåned.

Oppdatert

Utløsende hendelse

K27 er ikke lest inn innen hovedlønnskjøring for aktuell avstemmingsmåned. Avdekkes ved avstemming refusjoner fra NAV.

Ansvarlige gjennomførere

Kunde og DFØ

Definisjon på oppgjørsrapport fra NAV (K27)

Kvitteringsliste fra NAV, viser utbetalt refusjon aktuell måned.

Fremgangsmåte og arbeidsdeling

  • DFØ regnskap gir beskjed til DFØ lønn* om differanse og hva dette avviket består av.
  • Medarbeidere på lønn* og regnskap avtaler eventuelle korreksjoner i SAP.
  • Med utgangspunkt i K27, føres et bilag kredit konto for refusjoner fra NAV med koststed, kapittel/post og ansattnummer. Eventuelt kan en samlesum på et koststed og dummy ansattnummer benyttes. Interimskonto NAV debiteres.
  • Bilaget må tilbakeføres i samme periode som K27 leses inn i SAP og blir overført til Unit4 ERP.

*DFØ Lønnsavdeling utfører korrigeringer i SAP for fullservicekunder lønn. Basis og delservicekunder lønn korrigerer i SAP selv.

Gyldig fra 1. januar 2016

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?