14.2 Rutine for manglende bankfil (Cremul) - Fullservice

Hensikten er å korrigere regnskapet når cremulfil ikke er mottatt og banken dermed ikke stemmer.

Utløsende hendelse

Innbetalinger fra NAV er kommet i banken, men cremulfil ikke mottatt. Oppdages ofte først ved avstemming av bank og avstemming av NAV- refusjoner. Dersom innbetalingen bokføres i SAP i påfølgende avstemmingsmåned, må manuell postering foretas i Unit4 ERP. Avdekkes ved avstemming refusjoner fra NAV.

Ansvarlige gjennomførere

Kunde og DFØ

Definisjon på cremulfil

En fil fra bank med betalingsinformasjon

Framgangsmåte og arbeidsdeling

  • DFØ regnskap gir beskjed til DFØ lønn om manglende bankfil (cremul). Legg ved kopi av kontoutskrift eller info om bankkontonr, bank, innbetalingsdato og innbetalingsbeløp.
  • Ved manuell korreksjon i Unit4 ERP, vil interimskonto NAV bli kreditert og arbeidskonto bank (NAV-konto) debitert.
  • Bilaget må tilbakeføres i Unit4 ERP når korrigering blir kjørt i SAP.

Gyldig fra 1. januar 2016

Oppdatert: 2. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord