14.1 Rutine for differanse mellom inntektsføring og K27 - Delservice

Hensikt er å korrigere regnskapet slik at mottatt refusjon fra NAV, K27, er korrekt bokført i aktuell avstemmingsperiode.

Utløsende hendelse

Feil i forbindelse med innlesing av K27 i SAP. Beløp ført til feilkonto. Avdekkes ved avstemming refusjoner fra NAV

Ansvarlige gjennomførere

Kunde og DFØ Lønnsavdeling

Definisjon på oppgjørsrapport fra NAV (K27)

Kvitteringsliste fra NAV, viser utbetalt refusjon aktuell måned.

Framgangsmåte og arbeidsdeling

  • Virksomhet gir beskjed til DFØ lønn* om differanse og hva dette avviket består av via Kundesenter på nett.
  • DFØ lønn* og virksomheten avtaler eventuelle korreksjoner i SAP.
  • For å spesifisere hvilke beløp og personer differansen består av: Ta ut spørring fra Unit4 ERP som viser hva som er inntektsført i den aktuelle måneden, spesifisert per ansatt. Sammenlign sum per ansatt i Unit4 ERP med sum per person på tilhørende K27.
  • Differansen føres kredit konto for refusjoner fra NAV med koststed, kapittel/post og ansattnummer. Eventuelt kan en samlesum på et koststed og dummy ansattnummer benyttes. Interimskonto NAV debiteres.
  • Bilaget må tilbakeføres i samme periode som korreksjonen fra SAP er overført til Unit4 ERP.
  • Eventuelle beløp som havner på feilkonto, må korrigeres.

* DFØs lønnsavdeling utfører korrigeringer i SAP for fullservicekunder lønn. Basiskunder og delservicekunder lønn korrigerer i SAP selv.

Gyldig fra 1. januar 2016

Oppdatert: 2. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord