11.5 Versjonshåndtering med budsjettkolonner i saldotabell

Denne rutinen gjelder for virksomheter som benytter en eller flere budsjettkolonner i saldotabell (eksempelvis opprinnelig budsjett og revidert budsjett). Rutinen skal sikre at budsjettversjoner har riktig transaksjonstype.

Utløsende hendelse

Virksomheten bestiller ny budsjettversjon.

Ansvarlige gjennomførere

Kunde og DFØ

Berører andre rutiner

11.3 Budsjettrevisjon

Utføres av

Oppgave - handling

DFØ

For å synliggjøre budsjettdata i saldotabeller må de knyttes mot en transaksjonstype. Transaksjonstyper kan variere ut i fra virksomhetens føringsprinsipp og oppsett i Planlegger.

Ved bestilling av budsjettversjon vil versjoner knyttes opp mot ønsket/standard transaksjonstype. (Noen virksomheter ønsker ikke at budsjettversjonen blir knyttet opp til saldotabellen og synliggjort for brukerne umiddelbart etter opprettelse av ny versjon. Da varsler virksomheten på et senere tidspunkt at vi kan synliggjøre budsjettallene i saldotabellen.) Oversikt over standard bruk av transaksjonstyper i Planlegger.

Bildet er fjernet.

DFØ

Informere
Virksomheten informeres om at opprettelse av ny versjon er gjennomført, og at budsjettdata kan kontrolleres i saldotabell.

Kunde

Kontrollere
Virksomheten gir tilbakemelding til DFØ om at kontroll er utført.

Oppdatert: 24. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord