11.2 Registrere budsjettransaksjoner

Denne rutinen beskriver registrering av budsjettransaksjoner i Planlegger, herunder registrering av lønnsbudsjett på et aggregert nivå. For detaljert lønnsbudsjettering se egen rutine 11.4.

Budsjettransaksjoner kan

  • registreres direkte i Planlegger via et registreringsbilde
  • leses inn av DFØ via Excel-maler som er utfylt av kunden

Utløsende hendelse

Virksomheten er kommet så langt i budsjettprosessen at de ønsker å registrere budsjettransaksjoner inn i økonomisystemet.

Ansvarlige gjennomførere

Kunde og DFØ

Utføres av Oppgave - handling
Kunde

Alternativ 1: registrere budsjettransaksjoner direkte i Planlegger
Virksomheten registrerer budsjettransaksjoner i registreringsbildet under ønsket oppsett for transaksjonsregistrering.

Kontroll av registrerte budsjettransaksjoner gjøres ved bruk av «Spørring transaksjoner» i menyen.

Alternativ 2: registrere budsjettransaksjoner i Excel
Virksomheten registrerer budsjettransaksjoner i Excel-regneark (standard mal).

Kunde

Oversende budsjett
Virksomheten oversender budsjettransaksjoner på Excel-regneark til DFØ.

DFØ

Registrere budsjett
DFØ leser inn virksomhetens budsjettransaksjoner i Planlegger via Excelerator.

DFØ

Informere
Virksomheten informeres om at budsjettransaksjoner er lest inn i Planlegger.

Kunde

Kontrollere
Virksomheten kontrollerer, ved hjelp av “Spørring transaksjoner”, at budsjettransaksjoner er lest inn i Planlegger, og sender tilbakemelding til DFØ om at kontroll er utført.

Oppdatert: 24. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord