11.1 Klargjøring av nytt budsjettår

Denne rutinene skal sikre at Planlegger blir satt opp korrekt for nytt budsjettår. Rutinen gjelder for oppsett nytt budsjettår og ikke ved innføring av Planlegger i virksomheten.

Utløsende hendelse

Virksomheten starter budsjettprosessen og sender bestilling til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på skjema 8 Klargjøre ny budsjettversjon.

Ansvarlige gjennomførere 

Kunde og DFØ

Utføres av Oppgave - handling
Kunde

Bestilling
Virksomheten må avklare hvilke(n) versjon(er) som skal opprettes. Det må også tas stilling til om transaksjoner og faste registre skal kopieres fra tidligere versjon. Dette fylles inn i skjema 8 Klargjøre ny budsjettversjon, og sendes til DFØ. Dersom det er ønskelig med endring i faste registre må dette spesifiseres i bestilling.

DFØ

Klargjøre for nytt budsjettår i Planlegger:

  • opprette perioder
  • opprette tidsrammer/tidsrammekoblinger
  • opprette budsjettversjon(er)
  • opprette/kopiere faste registre som periodiseringer (kan gjøres av virksomhet), autoposteringer, transaksjonsregler og priser
  • eventuelt justere oppsett for transaksjonsregistrering
DFØ

Informere
Virksomheten informeres om at Planlegger er klargjort for nytt budsjettår i henhold til bestilling.

Kunde

Kontrollere
Virksomheten kontrollerer at Planlegger er klargjort for nytt budsjettår i henhold til bestilling, og gir tilbakemelding til DFØ om at kontroll er utført.

Oppdatert: 24. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord