A6 Avstemming reskontro

Skjemaet skal benyttes i forbindelse med avstemming av reskontro mot hovedbok. Denne avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom det som er postert på de ulike kunde- og leverandør reskontroene og det som er postert i hovedboken.

Oppdatert

Personreskontroene føres direkte i hovedbok og avstemmes/kontrolleres i egne avstemminger.

Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 5.3.1 og 5.4.1

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Utføres av Oppgave - handling Referanse

DFØ

Rapport XRE01 kjøres for den aktuelle periode i UBW (Agresso) og lagres på Opal_con. Det foretas en kontroll av rapporten for å sjekke at det ikke er avvik mellom reskontro og hovedbok for noen av de aktuelle reskontroene.

Egne menyer, felles spesialrapporter, avstemmingsrapporter: XRE01

DFØ

Dersom det fremkommer avvik mellom hovedbok og reskontro, kjøres rapport XRE02 i UBW (Agresso) ut for samme periode. Rapporten vil vise bilagsnummer og beløp for de bilag som utgjør avviket.

Årsaken til eventuelle avvik og beskrivelse av hvordan avvikene skal rettes fyller du ut i kommentarfeltet i avstemmingsarket.

Egne menyer, felles spesialrapporter, avstemmingsrapporter: XRE02

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?