Oversikt over alle timer

I selvbetjeningsportalen kan du se alle timene du har registrert forrige måned og inntil nå.

Oversikt alle timer finner du under «Tid» i selvbetjeningsportalen.

Forside selvbetjeningsportal

Her kan du se alle timene du har registrert forrige måned og inntil nå, uavhengig om det er timer registrert på aktiviteter eller ikke. Les om hvordan du får en oversikt over timene du har ført på aktivitet. 

Oversikt alle timer

Du kan aktivere flere funksjoner i rapporten ved å klikke på den gule pilen.

Oppdatert: 11. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord