Sommer og ferietid

Vi ønsker å informere om noen viktige punkter før sommeren.

Oppdatert

Remittering

Remittering utføres som normalt. Hvis dere ikke ønsker remittering i deler av sommeren, må dere gi oss beskjed.

Vikar

Husk å sette opp vikar for attestering og godkjenning av faktura før du tar sommerferie.

Veiledning for dere som har tatt i bruk innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP, er tilgjengelig her:

Endringsstopp

I perioden fra 28. juni til 2. august vil vi ikke gjennomføre endringer i våre systemløsninger. Ferieavvikling gjør at færre ansatte er tilgjengelige, og vi ønsker derfor å minimere aktiviteter som innebærer endringer i våre løsninger. Kritiske hendelser blir håndtert.

Endringer knyttet til vanlig drift, som å åpne og stenge perioder, opprette leverandører mv. er ikke endring i systemløsningen, men ordinær drift.

Vennligst ta kontakt med oss hvis dere har planlagt aktiviteter som krever en endring i våre systemløsninger tett opp mot denne perioden.

Svindelforsøk

Sommer og ferietid er dessverre også høytiden for svindelforsøk. De svindelforsøkene som går igjen, er endring av kontonummer og direktørsvindel.

Endring av kontonummer

Det er viktig at dere tar kontakt med leverandøren hvis de ber om endring av kontonummer. Ring til leverandøren for å få bekreftet endringen.

Hvis dere ønsker at DFØ skal endre på et kontonummer til en leverandør, må dere sende beskjed om dette via kundesenter på nett.

Direktørsvindel

Forsøk på direktørsvindel kan også forekomme oftere i forbindelse med ferier, og vi viser til den fyldige og gode informasjonen om dette på Nettvett.no.

"Målet med direktørsvindel er å lure en økonomimedarbeider til å betale en faktura eller overføre penger til en konto, vanligvis i utlandet. Svindlere bruker litt ulike fremgangsmåter, men målet er penger og hovedprinsippene er de samme. Et nøkkelelement er at svindleren spiller på at ofrene er travle og at overføringer eller betalingen av penger må skje raskt." (nettvett.no)

God sommer!

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?