Nye kontraktsmaler i løsningen Tilsetting og arbeidskontrakt (ToA)

Torsdag 27. juni vil løsningen Tilsetting og arbeidskontrakt (ToA) få nye kontraktsmaler.

Nye kontraktsmaler

I samarbeid med universitets- og høyskolesektoren har det blitt utarbeidet nye kontraktsmaler i løsningen Tilsetting og arbeidskontrakt. De nye kontraktsmalene blir tilgjengelige på torsdags ettermiddag.

Alle kontraktene som ligger i arbeidsflyt, og som ikke er signerte av ansatte eller eksterne, vil automatisk bli oppdatert til den nye malen når den tilgjengeliggjøres. Kontrakter som allerede er signerte blir ikke påvirket av endringen.

Informasjon om endringene i de nye kontraktsmalene

Løsningen består av syv ulike kontraktsmaler. Det er i hovedsak oppsettet av de faste feltene på den første siden av kontraktene som er endret:

 • De faste feltene er venstrestilt i de nye kontraktsmalene.
 • Sekvensnummer vil nå vises i kontraktene, noe som er helt nytt.

Det er også foretatt noen endringer i tabellene som viser informasjon om arbeidsoppgaver for time- og oppdragskontrakter:

 • Informasjon om kostnadtilordning er byttet ut med informasjon om kostnadssted.
 • Betegnelsen "Timer" er endret til "Inntil antall timer" for timekontrakter.
 • Betegnelsen "Beløp" er endret til "Maks beløp" for oppdragskontrakter.

Det er lagt til tekst og foretatt endring i teksten noen steder:

 • Det er lagt til en fast tekst som sier noe om tidspunkt for utbetaling av oppdragskontrakter.
 • Det er lagt til en fast tekst med informasjon om timeføring for timekontrakter. Her er det også lagt ved lenker til brukerveiledningene for timeføring i selvbetjeningsløsningene til DFØ.
 • Det er også foretatt noe endring i standardteksten for alle malene.

Hvilken mal benyttes?

Det er ikke foretatt noen endringer i logikken for når de ulike malene benyttes. De styrende faktorene er fortsatt kontraktstype, arbeidsland og hjemmel for midlertidig tilsetting. Nedenfor finner du informasjon om styrende faktorer for når de ulike malene benyttes.

Månedskontrakt

Løsningen består av to kontraktsmaler for månedskontrakter.

 • Månedskontrakt
  • Arbeidsland = Norge
  • Arbeidsland = Delvis utland
 • Månedskontrakt (utland)
  • Abeidsland = Utland

Oppdragskontrakt:

Løsningen består av en mal for oppdragskontrakter. I alle skjema hvor det er valgt «Oppdragskontrakt» som type kontrakt, vil malen for oppdragskontrakt bli benyttet.

Timekontrakt

Løsningen består av fire ulike maler for timekontrakter.

 • Timekontrakt (alderspensjonist med pensjonistvilkår) BOTT UH17
  • Kontraktstype = Alderspensjonist med pensjonistvilkår
 • Timekontrakt (utland) BOTT UH17
  • Arbeidsland = Utland på alle arbeidsoppgaver
 • Timekontrakt (aml) BOTT UH17
  • Arbeidsland = Norge eller delvis utland
  • Hjemmel for midlertidig tilsetting = A§14.9-2aMidlka
 • Timekontrakt (statsansattloven)
  • Arbeidsland = Norge eller delvis utland
  • Hjemmel for midlertidig ansetting = S§9-1aMidlkar eller UH§6-4.1gVitass

Dette kundenotatet gjelder for virksomheter som har tatt i bruk DFØ Tilsetting og arbeidskontrakt. Dersom du har mottatt notatet på e-post, er det fordi du har meldt deg på kundenotater om Tilsetting og arbeidskontrakt.

Publisert: 24. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.