Halvårskontroller for første halvår - hjelp til internkontroll

Rapportene som skal benyttes ved halvårlig kontroll av tilganger og oppsett i Unit4 ERP er lagt på DFØ Fildel.

Det er virksomhetens ansvar at kontrollene blir utført og dokumentert. Riksrevisjonen har stor oppmerksomhet på interne kontroller og kan etterspørre denne dokumentasjonen.

Rutine 9.2 Halvårskontroll – hjelp til interne kontroller og tilhørende skjema er oppdatert.

Vi anbefaler at dere bruker rutinen som en veiledning for kontrollen, og at skjemaene og annen grunnlagsdokumentasjon for kontrollene blir oppbevart av dere. Vi skal bare ha tilbakemelding hvis det er behov for endringer, noe dere melder til oss som vanlig via Kundesenter på nett eller på e-post til regnskap@dfo.no.

Publisert: 11. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.