Endring og utvidelse av personalrapporter i Innsikt for HR og lønn

DFØ lanserer en rekke oppdateringer knyttet til rapporter innenfor fagområdet "Personal" i Innsikt for HR og lønn. Kundenotatet inneholder informasjon om hva kunder må være observante på i forbindelse med endringer i rapportene.

Endringene på rapportene innenfor fagområdet "Personal" er basert på innspill fra kunder og fagressurser. DFØ håper at endringene vil gi et enklere brukergrensesnitt og økt funksjonalitet. Endringen påvirker alle brukere av Innsikt for HR og lønn og vil tre i kraft 9. april for alle kunder.

Vi vil gjøre oppmerksom på at alle lagrede utvalg/bokmerker knyttet til "Personalrapport" ikke lenger vil fungere, da denne rapporten vil bli slettet. Hver enkelt bruker må derfor sette opp tilsvarende utvalg på nytt i de nye, relevante rapportene.

Oppdeling av personalrapporten

Personalrapportene i Innsikt har blitt delt opp i egne ark istedenfor å ligge som egne faner under "Personalrapport".

Skjermdump av Innsikt for HR og Lønn som viser de nye rapportene under fagområdet Personal.
Skjermdump av Innsikt for HR og lønn som viser de nye rapportene under fagområdet "Personal".

Endringen vil føre til at alle rapportene som tidligere lå i egne faner under "Personalrapport" vil få egne ark som viser på forsiden. Dette gjør at det blir tydeligere å se hvilke rapporter som er tilgjengelig i Innsikt.

Rapportene som lå under "Personalrapport" er endret for å gjøre dem mer brukervennlige. Det gjelder følgende rapporter:

  • Medarbeiderliste
  • Jubileumsliste
  • Utdanning
  • Kontaktinformasjon
  • Pårørendeliste
  • Kostnadsfordeling
  • Terminovervåkning

Dersom du har lagret bokmerker i det gamle oppsettet i "Personalrapport" så vil ikke disse lenger fungere slik som de skal. Du må derfor enten lage nye bokmerker eller oppdatere de gamle.

Nye rapporter

Det er opprettet tre nye personalrapporter: Tiltredelser, Fratredelser og Aktive eksterne.

Tiltredelser

Rapporten "Tiltredelser" viser tiltredelsesdato samt fremtidige tiltredelser inneværende år.

Fratredelser

Rapporten "Fratredelser" viser fratredelser samt fremtidig registrerte fratredelser inneværende år.

Aktive eksterne

Rapporten "Aktive eksterne" er dedikert til å liste opp aktive eksterne.

Ny tabelltype

DFØ har fått tilbakemelding på at flere av tabellene i Innsikt var uoversiktlige og hadde for mye informasjon. Samtidig har mange kunder gitt tilbakemelding om at enkelte felt er viktige å ha tilgjengelige i deres virksomhet.

Vi har derfor tatt i bruk en ny tabellvisning som lar sluttbrukeren selv velge hvilke felt som skal vise og rekkefølgen på disse.

En skjermdump som viser det grafiske grensesnittet for den nye tabelltypen.
Skjermdump som viser det grafiske grensesnittet for den nye tabelltypen.

Den nye tabelltypen vil være tilgjengelig i de fleste rapportene innenfor "Personal".

Publisert: 2. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.