Endring i systemløsningen til hovedlønn juli

Generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.

Lønnsadministrasjon

Normrentesatsen

Normrentesatsen er endret til 5,3% fra 01. juli 2024.

Endring av lønnarter/mottakernøkler

MottakernøkkelTekst% / TrekkbeløpMerknad
883360Norsk Tannpleierfor.1,45% / Maksimalt 625 krEndret maks trekkbeløp
883506N. Jernbaneforb. NJF891,15% / Maksimalt 585,64 krEndret maks trekkbeløp
883760NPL Parat kontigent1,15% / Maksimalt 663 krEndret maks trekkbeløp
882530Delta Hav395 krEndret bankkonto til 8200.01.77551 fra 01.08.2024
882535Delta Hav halv sats197,50 krEndret bankkonto til 8200.01.77551 fra 01.08.2024
874940STAFO (Sikringsfondet)15 krEndret bankkonto til 6550.08.42053 fra 01.07.2024
882219Stafo Ys Dir.medl halv336,58 krEndret bankkonto til 6550.08.42053 fra 01.07.2024
882220Stafo Ys Direkte medl673,16 krEndret bankkonto til 6550.08.42053 fra 01.07.2024
882222Stafo Ys Hel kont. YS269,25 krEndret bankkonto til 6550.08.42053 fra 01.07.2024
582760EL&IT Forb. Vestland1,70%Endret bankkonto til 3207.42.06130 fra 01.07.2024
IT0057 – Medlemskap

Tidsadministrasjon

Pleie-/opplæringspenger

I henhold til forskrift om gradering av pleiepenger er det gjort endringer på følgende fraværskoder:

  • 460 Pleiepenger – barn
  • 461 Opplæringspenger
  • 462 Pleiepenger nærstående

Det er ikke lenger teknisk mulig å opparbeide fleksitid når ansatte er registrert i SAP med delvis fravær på en av disse kodene.

Endringen er gjeldende fra 01. juni 2024.

Annet

Uttrekk og innlesningsprogrammet for lokale forhandlinger

Både uttrekk og innlesningsprogrammet for lokale forhandlinger er nå oppdatert til å håndtere fremtidige brudd. Se SAP brukerdokumentasjon.

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 04. juli 2024, se endringslogg.

Publisert: 4. juli 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.