Send faktura til en kunde av DFØ

Slik sender du elektroniske fakturaer og papirfakturaer til kunder av DFØ.

Oppdatert

Du kan ikke sende faktura på e-post

Du må sende fakturaer som elektronisk faktura eller på papir i posten. 

Sende elektronisk faktura (EHF)

Når nye avtaler inngås skal statlige virksomheter kreve at leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF). Utenlandske leverandører skal bruke standarden PEPPOL BIS.

Den elektroniske fakturaadressen er lik organisasjonsnummeret til virksomheten du skal sende fakturaen til. Er du usikker på adressen til virksomheten, kan du slå opp i ELMA-registeret, hvor alle virksomheter som kan motta EHF er registrert.

 • Du må produsere fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF) på en av tre måter: 

  • i et eget økonomisystem som er knyttet opp mot et aksesspunkt. Dere må i så fall ha en aksesspunktavtale.
  • gjennom formidlingstjenester som er knyttet til aksesspunktet
  • bruke en nettbasert fakturaportal

  Se her for mer informasjon om hvordan du kan sende EHF-faktura.

 • Utenlandske leverandører har sjelden et forhold til begrepet EHF (Elektronisk handels format). Grunnen til det er at EHF er en norsk tilpasning av et felles europeisk fakturaformat. 

  Utenlandske leverandører benytter som oftest PEPPOL BIS for å sende elektronisk faktura. Enkelte utenlandske aktørportaler ønsker landskode foran organisasjonsnummeret. Norges landkode er: 0192:orgnr

  Eksempel: 0192:999999999

  Informasjon på engelsk om How to send an e-invoice finner du under «How to questions».

 • Det finnes mange felter i EHF som leverandører kan benytte. Her er en beskrivelse av de vi bruker, hvilken tagg det skal være, og hvordan slike referanser kan se ut for våre kunder. 

  Kunder av DFØ benytter to ulike fakturasystemer; Basware og Unit4 ERP. Kontakt virksomheten du skal sende faktura til for å få vite hvilket system virksomheten benytter.

  For virksomheter som benytter fakturasystemet Basware

  Deres ref / bestillerreferanse 

  Kjøperens referanse skal oppgis ved bestilling og returneres på faktura. 

  • Referansen skal legges i taggen: Invoice/buyerReference
  • Eksempel på referanser: 1460ABCD, 3260TRKNU eller 3700abc123

  Kundens bestillingsnummer eller kontraktsnummer 

  Hvis dere er tilknyttet e-handelsplattformen og mottar elektroniske bestillinger derfra, er bestillingsnummer påført bestillingen.

  Hvis ikke, skal kundens bestillingsnummer legges i taggen: 

  • Invoice/OrderReference/ID  
  • Eksempel på bestillingsnummer: 12AB123456 eller 121S123456 eller 12A7123456

  Ved kontraktskjøp (for eksempel husleie), så skal kontraktsnummer legges i taggen: 

  • Invoice/OrderReference/ID  
  • Eksempel på kontraktsnummer: CM1234 eller CM0006

  Leverandørens ordrenummer 

  Leverandørens ordrenummer skal legges i taggen: 

  • Invoice/AdditionalDocumentReference/ID

  Hvis eksternt vedlegg og ordrenummer forekommer, skal feltet være med på to forekomster med ulik dokumenttype.

  Rammeavtalenummer 

  Rammeavtalenummer kan legges i taggen: 

  • Invoice/ContractDocumentReference/ID

  Vedlegg 

  Eventuelle vedlegg til faktura eller kreditnota skal være i PDF-format. Embedded vedlegg må også være i PDF.


  For virksomheter som benytter fakturasystemet Unit4 ERP

  Deres ref / bestillerreferanse

  Kjøperens referanse skal oppgis ved bestilling og returneres på faktura.

  • Referansen skal legges i taggen: Invoice/buyerReference
  • Eksempel på referanser: 1460ABCD, 3260TRKNU eller 3700abc123

  Kundens ordrenummer

  Dersom dere mottar elektroniske ordrer fra kunden, skal ordrenummer være påført.

  Hvis ikke, skal kundens ordrenummer legges i taggen:

  • Invoice/OrderReference/ID
  • Eksempel på ordrenummer: 600000010, 600000123

  Periodisk faktura

  Ved periodiske fakturaer (for eksempel husleie, strøm og så videre) skal objektID legges i taggen:

  • Invoice/Buyerreference
  • Eksempel på objektsID kan være telefonnummer, strømmålerID eller lignende.

  Leverandørens ordrenummer

  Leverandørens ordrenummer skal legges i taggen:

  • Invoice/AdditionalDocumentReference/ID

  Hvis eksternt vedlegg og ordrenummer forekommer, skal feltet være med på to forekomster med ulik dokumenttype.

  Rammeavtalenummer

  Rammeavtalenummer kan legges i taggen:

  • Invoice/ContractDocumentReference/ID

  Vedlegg

  Eventuelle vedlegg til faktura eller kreditnota skal være i PDF-format. Embedded vedlegg må også være i PDF.

 • Hvis det er feil i innlesing av en faktura eller kreditnota i våre systemer, får du en e-post med feilmeldingene og hva du må gjøre. Når du har rettet opp feilen, sender du fakturaen eller kreditnotaen på nytt.

  Du kan teste filene før du sender dem.

​Betalingsfrist​

I Statens standardavtaler (SSA) brukes 30 dagers betalingsfrist. 

Virksomheten og leverandøren kan avtale betalingsfrister som avviker fra anbefalingen på 30 dager.

Sende papirfaktura 

Skal du sende en papirfaktura i posten til en av våre kunder, er dette fakturaadressen: 

Virksomhetens navn 
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Fem kunder har egne adresser 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4738 Torgarden
7468 Trondheim

Domstolene i Norge 
Fakturamottak DFØ  
Postboks 4716 Torgarden
7468 Trondheim

Kriminalomsorgsdirektoratet  
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4721 Torgarden
7468 Trondheim

Navn på politidistrikt/-enhet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4722 Torgarden
7468 Trondheim

Skatteetaten  
Fakturamottak DFØ  
Postboks 4731 Torgarden 
7468 Trondheim

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?