Innbyggerundersøkelsen 2015

Undersøkelsen i 2015 viste at innbyggerne i Norge er alt i alt svært tilfredse med sin tilværelse og med hvordan det er å bo og leve i Norge. Innbyggerne er også godt fornøyd med å bo og leve i sin kommune.

Om undersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den gir et bilde av innbyggernes vurdering av offentlige tjenester og om tilliten til politikere og forvaltningen. I tillegg sier undersøkelsen noe om innbyggernes tilfredshet med tilværelsen, Norge og med egen kommune.

Undersøkelsen blir gjennomført annethvert år.

Se resultater fra andre undersøkelser
Oppdatert: 28. april 2021

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord