Forvaltningskonferansen 2021

Forvaltningskonferansen er en årlig konferanse der vi tar opp ulik tematikk som er aktuell for forvaltningen. 15. november rettet vi søkelyset på endringsprosesser i forvaltningen.

Oppdatert
Bildet viser grafikk til Forvaltningskonferansen 2021

Forvaltningskonferansen er en møteplass for alle som er opptatt av forvaltningen og utvikling i offentlig sektor. Vi ønsker å bidra til økt erfaringsutveksling på tvers av virksomheter og sektorer. 

På årets forvaltningskonferanse snakket sentrale aktører om:

 • store reformer og gjennomføringen av større endringsprosesser
 • statens rolle i regionene, og hva nyere utviklingstrekk som digitalisering og funksjonsorganisering kan bety for regional stat
 • hvordan innovative modeller og innbyggerinvolvering kan tas i bruk i større endringer i forvaltningen

Opptak fra konferansen

Velkommen

 • Hilde Singsaas, direktør (DFØ) se opptak
 • Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet  se opptak
 • Hilde Nakken, divisjonsdirektør (DFØ) se opptak

Reformer  livbøye eller hvileskjær? 

 • Sigge Winther Nielsen, forfatter av boken Entreprenørstaten  se opptak
 • Einar Lie, professor i økonomisk historie (UiO)  se opptak
 • Panelsamtale med Sigge Winther Nielsen, Einar Lie og Tone Sofie Aglen, kommentator (VG)  se opptak

Underholdningsinnslag

Endringsprosesser  hva kan vi lære? 

 • Petter Skarheim, departementsråd (Kunnskapsdepartementet)  se opptak
 • Håkon Skulstad, assisterende politidirektør se opptak
 • Bernt Reitan, adm.dir. (Ruter) se opptak

Hvordan løser vi dokumentasjonsfloken?

 • Martin Bould, seniorrådgiver (Arkivverket) se opptak

Hva skjer med regional stat?

 • Panelsamtale med Ingelin Killengreen, tidligere departementsråd (JD, FAD) og etatsleder (Politiet, Difi) og Knut Storberget, statsforvalter (Innlandet)se opptak

Framtidens forvaltning – er teknologi nøkkelen? 

 • Nina Schanke Funnemark, direktør (Skattedirektoratet) se opptak
 • Panelsamtale med Silvja Seres, teknologiekspert og rådgiver og Nina Schanke Funnemark se opptak

Lytter forvaltningen til innbyggerne?

 • Monica Brezzi, Head of Governance Indicators and Performance Evaluation Division, Directorate for Public Governance (OECD) se opptak

«Nye arbeidsmåter» i forvaltningen  hva er det?

 • Marco Steinberg, Founder og CEO (Snowcone & Haystack) se opptak
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør (KS) se opptak

Oppsummering av dagen

Kontaktinfo

Har du spørsmål som gjelder forvaltningskonferansen? Ta kontakt på kurs@dfo.no.

Fant du det du lette etter?