Forvaltningskonferansen 2020

Koronakrisen har snudd det norske samfunnet på hodet og satt nye krav til forvaltningen. På Forvaltningskonferansen 2020 så vi på nærmere på samspillet mellom fag og politikk, utfordringer med etterlevelse av forvaltningsverdiene og forvaltningens evne til omstilling i en krise.

Vi inviterte ulike personer fra forvaltningen, media og akademia for å belyse krisen fra forskjellige perspektiver. På konferansen la DFØ frem erfaringer om hvordan forvaltningen har jobbet under krisen og refleksjoner rundt hvordan pandemien kan påvirke forvaltningen fremover.

Opptak fra konferansen

Velkommen v/ Hilde Singsaas - se opptak
DFØs direktør Hilde Singsaas ønsker alle velkommen til årets konferanse

Innledning v/ Nikolai Astrup - se opptak
Statsråd Nikolai Astrup holder innlegg

Presentasjon av kunnskapsgrunnlag v/Hildegunn Vollset - se opptak
Avdelingsdirektør i DFØ Hildegunn Vollset presenterer DFØs kunnskapsgrunnlag

Fag og politikk: Dilemmaer og balansegang

Innlegg fra professor Bo Rothstein om "Svenske erfaringer" - se opptak
Bo Rothstein er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Gøteborg hvor han er tilknyttet forskningssenteret «The Quality of Government Institute» som han selv grunnla sammen med professor Sören Holmberg i 2004.

Innlegg fra direktør i FHI Camilla Stoltenberg om "Norske erfaringer" - se opptak
Camilla Stoltenberg direktør i Folkehelseinstituttet. Hun er lege og forsker med doktorgrad i epidemiologi. 

Panelsamtale - se opptak
Samtale mellom Bo Rothstein, Camilla Stoltenberg og daglig leder i Civita Kristin Clemet. 

Innlegg fra Jon Gunnar Pedersen "Veien videre" - se opptak
Jon Gunnar Pedersen er leder av regjeringens ekspertutvalg «Norge mot 2025», som skal vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.

Barneombud Inga Bejer Engh "Hva skjedde med de sårbare gruppene?" - se opptak
Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er jurist, og har tidligere jobbet som dommer og statsadvokat

Etterlevelse av forvaltningsverdiene i krisetider: Åpenhet, tillit, rettssikkerhet vs. raske beslutninger på usikkert beslutningsgrunnlag

Innlegg fra Elisabeth Aarsæther "Når det ideelle møter det praktiske" - se opptak
Elisabeth Aarsæther ble direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i april 2020.

Panelsamtale: Medienes rolle for å sikre åpenhet og rettssikkerhet - se opptak
Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim, Aftenposten, Hans Petter Graver, professor ved Universitetet i Oslo og direktør Knut Olav Åmås, Fritt Ord

Innlegg fra Sigrun Vågeng - "Hvordan håndtere «lag -på- lag» av kriser"- se opptak
Sigrun Vågeng har i en årrekke hatt ulike lederjobber og styreverv. Hun har bla vært direktør for arbeidsliv i NHO og administrerende direktør i KS.

Innlegg fra Hege Nilssen "Utdanningssektoren arbeid under koronakrisen" - se opptak
Hege Nilssen er direktør i Utdanningsdirektoratet. Nilssen har vært en del av Utdanningsdirektoratets ledergruppe siden det ble etablert i 2004, der hun har erfaring fra flere fagområder.

Samtale med direktør i Norad Bård Vegar Solhjell - "Balansen mellom behov for globalt samarbeid vs. nasjonale hensyn" - se opptak
Bård Vegar Solhjell er direktør i Direktoratet for utviklingssamarbeid. Solhjell tiltrådte stillingen i januar 2020. Han kom fra jobben som generalsekretær i WWF Norge -Verdens naturfond

Oppdatert: 25. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord