Forvaltningskonferansen 2020

Velkommen til et fysisk arrangement på Oslo Kongressenter 25. november med et begrenset antall plasser. Meld deg på nå!

Oppdatert

Alle smittevernhensyn vil bli ivaretatt, og vi har derfor kun satt av 175 fysiske plasser.

Koronakrisen har snudd det norske samfunnet på hodet og satt nye krav til forvaltningen. På konferansen ønsker vi å se nærmere på utfordringer mellom fag og politikk, utfordringer med etterlevelse av forvaltningsverdiene og forvaltningens evne til omstilling i en krise. Vi har invitert ulike personer fra forvaltningen, media og akademia for å belyse krisen fra ulike perspektiver. Årets konferansier er Christian Strand.

Du kan også delta digitalt.

Om konferansen

Forvaltningskonferansen er en møteplass for alle som er opptatt av forvaltningen og utvikling i offentlig sektor. Vi ønsker å bidra til økt erfaringsutveksling på tvers av virksomheter og sektorer.

Årets program

Tid Aktivitet

08.30

Registrering og kaffe

09.00

Velkommen
Direktør Hilde Singsaas, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Innledning
Statsråd Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.20

Presentasjon av DFØs kunnskapsgrunnlag
Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sesjon 1 Fag og politikk: Dilemmaer og balansegang

 

09.30

Svenske erfaringer
Bo Rothstein, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Gøteborg

09.45

Norske erfaringer
Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

09.55

Panelsamtale om spenningene mellom fag og politikk

Bo Rothstein, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Gøteborg
Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Daglig leder Kristin Clemet, Civita

10.15

Veien videre
Partner Jon Gunnar Pedersen, leder av regjerningens ekspertutvalg «Norge mot 2025»

10.30 

Pause

11.00

Hva skjedde med de sårbare gruppene?
Barneombud, Inga Bejer Engh

Sesjon 2 Etterlevelse av forvaltningsverdiene i krisetider: Åpenhet, tillit, rettssikkerhet vs. raske beslutninger på usikkert beslutningsgrunnlag

 

11.20

Når det ideelle møter det praktiske
Direktør Elisabeth Aarsæther, Direktoratet for sikkerhet og beredskap

11.35

Balansen mellom sentral og lokal politikk
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland

12.00

Lunsj

13.05

Panelsamtale om medienes rolle i å sikre åpenhet og rettsikkerhet under krise

Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim, Aftenposten
Hans Petter Graver, professor ved Universitetet i Oslo
Direktør Knut Olav Åmas, Fritt Ord

Sesjon 3 Forvaltningens evne til omstilling i krise

 

13.25

Hvordan håndtere «lag -på- lag» av kriser
Tidligere direktør Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsetaten

13.45

Utdanningssektoren arbeid under koronakrisen
Direktør Hege Nilssen, Utdanningsdirektoratet

14.05

Pause

14.30

Panelsamtale: Balansen mellom behov for globalt samarbeid vs. nasjonale hensyn

Per Lægreid, professor emeritus ved Universitetet i Bergen
Direktør Bård Vegard Solhjell, Direktoratet for utviklingssamarbeid

15.00

Konferansen avsluttes

Avbestillingsfrist

Dersom du blir forhindret fra å delta kan du frem til 15. november melde deg av, helt kostnadsfritt. Etter avmeldingsfristen har gått ut kan en kollega med samme arbeidsgiver ta din plass.

Etter påmelding mottar du en påmeldingsbekreftelse. I denne står det mer informasjon om hvordan du sletter din egen deltakelse innen fristen og endrer deltaker eventuelt avmelder deg etter avbestillingsfristens utløp. Fakturering skjer i etterkant av arrangementet.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?