Forvaltningskonferansen 2020

Koronakrisen har snudd det norske samfunnet på hodet og satt nye krav til forvaltningen. På Forvaltningskonferansen 2020 så vi på nærmere på samspillet mellom fag og politikk, utfordringer med etterlevelse av forvaltningsverdiene og forvaltningens evne til omstilling i en krise.

Oppdatert

Vi inviterte ulike personer fra forvaltningen, media og akademia for å belyse krisen fra forskjellige perspektiver. På konferansen la DFØ frem erfaringer om hvordan forvaltningen har jobbet under krisen og refleksjoner rundt hvordan pandemien kan påvirke forvaltningen fremover.

Opptak fra konferansen vil bli tilgjengelig på denne siden

Velkommen v/ Hilde Singsaas
DFØs direktør Hilde Singsaas ønsker alle velkommen til årets konferanse 

Innledning v/ Nikolai Astrup
Statsråd Nikolai Astrup holder innlegg

Presentasjon av kunnskapsgrunnlag - Hildegunn Vollset
Avdelingsdirektør i DFØ Hildegunn Vollset presenterer DFØs kunnskapsgrunnlag

Fag og politikk: Dilemmaer og balansegang

Innlegg fra professor Bo Rothstein - "Svenske erfaringer"
Bo Rothstein er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Gøteborg hvor han er tilknyttet forskningssenteret «The Quality of Government Institute» som han selv grunnla sammen med Professer Sören Holmberg i 2004.

Innlegg fra direktør i FHI Camilla Stoltenberg - "Norske erfaringer"
Camilla Stoltenberg direktør i Folkehelseinstituttet. Hun er lege og forsker med doktorgrad i epidemiologi. 

Panelsamtale
Samtale mellom Bo Rothstein, Camilla Stoltenberg og daglig leder i Civita Kristin Clemet. 

Innlegg fra Jon Gunnar Pedersen - "Veien videre"
Jon Gunnar Pedersen er leder av regjeringens ekspertutvalg «Norge mot 2025», som skal vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.

Samtale med barneombud Inga Bejer Engh - "Hva skjedde med de sårbare gruppene?" 
Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er jurist, og har tidligere jobbet som dommer og statsadvokat

Etterlevelse av forvaltningsverdiene i krisetider: Åpenhet, tillit, rettssikkerhet vs. raske beslutninger på usikkert beslutningsgrunnlag

Innlegg fra direktør i DSB Elisabeth Aarsæther - "Når det ideelle møter det praktiske"
Elisabeth Aarsæther ble direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i april 2020.

Panelsamtale: Medienes rolle for å sikre åpenhet og rettssikkerhet
Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim, Aftenposten, Hans Petter Graver, professor ved Universitetet i Oslo og direktør Knut Olav Åmås, Fritt Ord

Innlegg fra tidligere NAV-direktør Sigrun Vågeng - "Hvordan håndtere «lag -på- lag» av kriser"
Sigrun Vågeng har i en årrekke hatt ulike lederjobber og styreverv. Hun har bla vært direktør for arbeidsliv i NHO og administrerende direktør i KS.

Innlegg fra Hege Nilssen - "Utdanningssektoren arbeid under koronakrisen"
Hege Nilssen er direktør i Utdanningsdirektoratet. Nilssen har vært en del av Utdanningsdirektoratets ledergruppe siden det ble etablert i 2004, der hun har erfaring fra flere fagområder.

Samtale med direktør i Norad Bård Vegar Solhjell - "Balansen mellom behov for globalt samarbeid vs. nasjonale hensyn"
Bård Vegar Solhjell er direktør i Direktoratet for utviklingssamarbeid. Solhjell tiltrådte stillingen i januar 2020. Han kom fra jobben som generalsekretær i WWF Norge -Verdens naturfond

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?