Forvaltningskonferansen 2020

Velkommen til en gratis, digital konferanse den 25. november.

Oppdatert


Koronakrisen har snudd det norske samfunnet på hodet og satt nye krav til forvaltningen. På årets Forvaltningskonferanse ønsker vi å se nærmere på samspillet mellom fag og politikk, utfordringer med etterlevelse av forvaltningsverdiene og forvaltningens evne til omstilling i en krise. Vi har invitert ulike personer fra forvaltningen, media og akademia for å belyse krisen fra ulike perspektiver.

DFØ vil også dele erfaringer om koronakrisen fra innsiden av forvaltningen. Gjennom intervjuer med departementsråder, direktoratsleder og andre sentrale aktører vil DFØ presentere ferske erfaringer om samordning, ledelse samt refleksjoner om hvordan pandemien kan påvirke forvaltningen fremover.

Årets konferansier er Christian Strand.

Konferansen vil strømmes direkte den 25. november. Opptak fra konferansen vil bli tilgjengelig i etterkant av arrangementet. Det koster ingenting å følge konferansen digitalt.

Om konferansen

Forvaltningskonferansen er en arena for alle som er opptatt av forvaltningen og utvikling i offentlig sektor. Vi ønsker å bidra til økt erfaringsutveksling på tvers av virksomheter og sektorer.

Årets program

Tid Aktivitet

09.00

Velkommen
Direktør Hilde Singsaas, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Innledning
Statsråd Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.20

Presentasjon av DFØs kunnskapsgrunnlag
Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sesjon 1 Fag og politikk: Dilemmaer og balansegang

 

09.30

Svenske erfaringer
Bo Rothstein, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Gøteborg

09.45

Norske erfaringer
Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

09.55

Panelsamtale om spenningene mellom fag og politikk

Bo Rothstein, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Gøteborg
Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Daglig leder Kristin Clemet, Civita

10.15

Veien videre
Partner Jon Gunnar Pedersen, leder av regjerningens ekspertutvalg «Norge mot 2025»

10.30 

Pause

11.00

Hva skjedde med de sårbare gruppene?
Barneombud, Inga Bejer Engh

Sesjon 2 Etterlevelse av forvaltningsverdiene i krisetider: Åpenhet, tillit, rettssikkerhet vs. raske beslutninger på usikkert beslutningsgrunnlag

 

11.20

Når det ideelle møter det praktiske
Direktør Elisabeth Aarsæther, Direktoratet for sikkerhet og beredskap

12.00

Lunsj

13.05

Panelsamtale om medienes rolle i å sikre åpenhet og rettsikkerhet under krise

Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim, Aftenposten
Hans Petter Graver, professor ved Universitetet i Oslo
Direktør Knut Olav Åmas, Fritt Ord

Sesjon 3 Forvaltningens evne til omstilling i krise

 

13.25

Hvordan håndtere «lag -på- lag» av kriser
Tidligere direktør Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsetaten

13.45

Utdanningssektoren arbeid under koronakrisen
Direktør Hege Nilssen, Utdanningsdirektoratet

14.05

Pause

14.30

Balansen mellom behov for globalt samarbeid vs. nasjonale hensyn

Direktør Bård Vegard Solhjell, Direktoratet for utviklingssamarbeid

15.00

Konferansen avsluttes

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?