Økonomiregelverkets krav

Oppdatert

Økonomiregelverkets krav til et tilskuddsregelverk – når kreves det forskrift?

Veiledningsnotatet tar utgangspunkt i tilskuddsordninger der midlene disponeres ut fra Stortingets budsjettvedtak og forutsetningene for dette. Forutsetningene fremgår av budsjettproposisjonen og av komiteinnstillingen med eventuelle merknader som til sammen danner grunnlaget for Stortingets budsjettvedtak. Stortingets budsjettvedtak vil oftest måtte operasjonaliseres gjennom departementenes nærmere utforming av tilskudds- ordningen for å ivareta både hensynet til søkernes rettssikkerhet og for å sikre at statens penger blir brukt etter intensjonen.

Fant du det du lette etter?