Forvaltning av en tilskuddsordning

Oppdatert

Økonomiregelverket punkt 6.3 omtaler føringer og krav til ulike prosesser og dokumenter som inngår i forvaltningen av en tilskuddsordning. Som figuren nedenfor viser, vil tilskuddsforvaltningen omfatte utlysning, søknadsbehandling, tilskuddsbrev, registrering av inngåtte forpliktelser (tilskuddsbeløp), utbetaling og eventuell tilbakebetaling av tilskudd, oppfølging og kontroll samt informasjon om måloppnåelsen.

Figuren viser økonomiregelverkets krav og prosesser i tilskuddsforvaltningen.
Figuren viser økonomiregelverkets krav og prosesser i tilskuddsforvaltningen.

Økonomiregelverket punkt 6.3.2 understreker at «behandlingen av søknader om tilskudd skal følge reglene i forvaltningsloven».

Forvaltningsloven kapittel II og III har regler om ugildhet (inhabilitet) og alminnelige regler om saksbehandlingen som gjelder uavhengig av om forvaltningen treffer et enkeltvedtak eller ikke. Forvaltningslovens kapittel IV–VI gjelder for søknadsbehandlingen når forvaltningsorganet treffer et enkeltvedtak.

Nedenfor belyses forvaltningslovens og økonomiregelverkets krav til forvaltning av en tilskuddsordning, det vil si prosessene for utlysning, søknadsbehandling og utformingen av enkeltvedtak (tilskuddsbrev).

Fant du det du lette etter?