Oversikt over statlige virksomheter med internrevisjon

Oversikten under viser eksisterende og nye planlagte internrevisjoner i statlige forvaltningsorgan, sortert etter modell for organisering av internrevisjonsfunksjonen.

De ulike modellene er forklart i fordeler og ulemper ved ulike modeller for internrevisjon, som er et vedlegg til veiledningen Trenger vi en internrevisjon?

Modell 1 – Egen organisatorisk enhet med fast ansatte revisorer

Arbeids- og velferdsetaten

Kontaktperson: Terje Klepp

E-post: terje.klepp@nav.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Kontaktperson: Nils Hjelle

E-post: nils.hjelle@bufdir.no

Forsvarssjefens internrevisjon

Kontaktperson: Lena Helene Dalen

E-post: ldalen@mil.no

Mattilsynet

Kontaktperson: Susanne Øyen

E-post: susanne.oyen@mattilsynet.no

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Kontaktperson: Wenche Jensen

E-post: Wenche.Jensen@fhi.no

Norges Forskingsråd

Kontaktperson: Trine Tengbom

E-post: tte@forskningsradet.no

Politi- og lensmannsetaten

Kontaktperson: Sigmund Nordhus

E-post: sigmund.nordhus@politiet.no

Sjøfartsdirektoratet

Kontaktperson: Lars Inge Vatnem

E-post: lars.inge.vatnem@sjofartsdir.no

Skatteetaten

Kontaktperson: Teis Stokka

E-post: teis.stokka@skatteetaten.no

Statens vegvesen

Kontaktperson: Kari Høiby

E-post: kari.hoiby@vegvesen.no

Universitetet i Oslo

Kontaktperson: Jørgen Bock

E-post: jorgen.bock@admin.uio.no

Utlendingsdirektoratet

Kontaktperson: Marius Johannesen

E-post: maljo@udi.no

Modell 2 – Ansatt revisjonssjef med team fra egen virksomhet

Havforskningsinstituttet

Kontaktperson: Solrun Drægebø

E-post: solrun.draegeboe@hi.no

Kartverket

Kontaktperson: Herman Hammer Iversen

E-post: herman.iversen@kartverket.no

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kontaktperson: Kristine B. Knutsen

E-post: kristine.birkeland.knutsen@kriminalomsorg.no

Petroleumstilsynet

Kontaktperson: Jan Arild Asbjørnsen

E-post: Jan.Arild.Asbjornsen@ptil.no

Modell 3 – Ansatt revisjonssjef som kjøper eksterne tjenester

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Kontaktperson: Jarle Olavesen

E-post: Jarle.Olavesen@dfo.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kontaktperson: Marte Ervik

E-post: Marte.Ervik@dsb.no

Helsedirektoratet

Kontaktperson: Sissel Korshavn

E-post: sissel.korshavn@helsedir.no

Modell 4 – Felles internrevisjonsfunksjon på tvers av likartede virksomheter

Forsvarsbygg

Kontaktperson: Arne Martin Torgersen

E-post: Arne-Martin.Torgersen@fd.dep.no

Forsvarsdepartementet

Kontaktperson: Liss Johansen Vallestrand

E-post: liva@fd.dep.no

Forsvarsmateriell

Kontaktperson: Sylvei Velle Kile

E-post: Sylvei-Velle.Kile@fd.dep.no

Forsvarets forskningsinstitutt

Kontaktperson: Tonje Thoresen

E-post: toth@fd.dep.no

Høgskolen på Vestlandet

Kontaktperson: Jan Ove Henriksen 

E-post:  Jan.Ove.Henriksen@hvl.no

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Kontaktperson: Knut Blikeng

E-post: Knut.Blikeng@fd.dep.no

Nord universitet

Kontaktperson: Per Arne Skjelvik

E-post: per.a.skjelvik@nord.no

Universitetet i Agder

Kontaktperson: Solveig R. Svendsberget

E-post: solveig.r.svendsberget@uia.no

Universitetet i Stavanger

Kontaktperson: Rolf Jegervatn

E-post: rolf.jegervatn@uis.no

Modell 5 – Full outsourcing

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Kontaktperson: Bettum Thomas

E-post: Thomas.Bettum@dss.dep.no

Direktoratet for e-helse

Kontaktperson: Øystein Maurud Holm

E-post: oystein.maurud.holm@ehelse.no

Fiskeridirektoratet

Kontaktperson: Hildegunn Grimstad

E-post: hildegunn.grimstad@fiskeridir.no

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

Kontaktperson: Camilla Bredrup

E-post: camilla.bredrup@ovf.no

Høgskolen i Østfold

Kontaktperson: Henrik Biørnstad

E-post: henrik.biornstad@hiof.no

Kystverket

Kontaktperson: Anne Søyset

E-post: anne.soyset@kystverket.no

Norsk institutt for bioøkonomi

Kontaktperson: Unna Liahjell Ellingsen

E-post: unna.liahjell.ellingsen@nibio.no

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktperson: Jan-Olav Aasbø

E-post: jan-olav.aasbo@nmbu.no

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kontaktperson: Kirsten Ballo Prestøy

E-post: kirsten.b.prestoy@ntnu.no

OsloMet

Kontaktperson: Idun Thorvaldsen

E-post: Idun.Thorvaldsen@oslomet.no

Statens pensjonskasse

Kontaktperson: Merethe Norheim Morken

E-post: merethe.norheim.morken@spk.no

Statped

Kontaktperson: Kristina Medin

E-post: kristina.medin@statped.no

Statsbygg

Kontaktperson: Omar Saleemi

E-post: omar.saleemi@statsbygg.no

Tolletaten

Kontaktperson: Maria Elisa M. Amundsen

E-post: maam@toll.no

Universitetet i Bergen

Kontaktperson: Per Foshaug

E-post: per.foshaug@uib.no

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Kontaktperson: Marianne Vileid Uleberg

E-post: marianne.v.uleberg@uit.no

Universitetet Sørøst-Norge

Kontaktperson: Per Eirik Lund

E-post: Per.E.Lund@usn.no

Veterinærinstituttet

Kontaktperson: Nina Ystehede

E-post: nina.ystehede@vetinst.no

Oppdatert: 23. oktober 2023

Kontakt

Har du spørsmål om styring i staten, send en e-post til styring [at] dfo.no (styring[at]dfo[dot]no). Eller bestill et møte med oss i DFØ.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.