EVA-forum

EVA-forum er nettverk for evaluering i staten, som har til formål å utveksle erfaringer og kunnskap om evaluering i staten. Temaer som diskuteres er metode, evalueringskapasitet, bestilling av evalueringer, kvalitet på evalueringer og bruk av evalueringsresultater. EVA-forum arrangerer og deler informasjon om seminarer og konferanser. Vi samarbeider med Norsk evalueringsforening.

Arbeidsutvalg

EVA-forum har et arbeidsutvalg. Det består i 2024 av følgende personer og virksomheter:

 • Scott Peter Nordsjø Dessingthon, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (leder)
 • Tove Heggli Sagmo, Norad
 • Gry E. Monsen, Innovasjon Norge
 • Marianne Helstad Nalum, Norges forskningsråd
 • Rachel Elisabeth Eide, Utlendingsdirektoratet
 • Margret Helgadottir, Justis- og beredskapsdepartementet 
 • Kristin Stanwick Bårnås, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Delta i nettverket

Dersom du ønsker å delta på nettverksmøtene og få tilsendt relevant informasjon, kan du melde deg inn her.

Meld deg på

Er du i en lederstilling?

Tidligere arrangementer

Om EVA-forum

EVA-forum er et nettverk for evaluering i staten. Nettverkets målgruppe er ansatte i statlige virksomheter på tvers av sektorer og fagområder, og hovedoppgaven er å skape arenaer for erfaringsutveksling.  

Evalueringskonferansen 2024 blir arrangert av en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra EVA-forum, Norsk Evalueringsforening (NVE), Kantar Public og Samfunnsøkonomisk analyse. Tema og innledere er ikke bestemt, men vi oppfordrer medlemmer og deltakere til å sende inn innspill!  

I EVA-forums vedtekter er målet for nettverket formulert slik: 

[..] gjennom å legge til rette for erfaringsutveksling og debatt på tvers av sektorer og fagområder å:

 • Gi økt kunnskap om evaluering
 • Gi økt interesse og motivasjon for evaluering
 • Skape kontakt mellom personer som er involvert i evalueringsarbeid i staten
 • Gi økt kvalitet på statlige evalueringer

Vi samarbeider nært med Norsk evalueringsforening. I tillegg vektlegger vi det som er av spesiell interesse for oss som jobber med evaluering i staten og vi skal tilrettelegge for å dele erfaringer oss imellom. 

EVA-forum ble etablert i 1994 etter initiativ fra Forskningsrådet, SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond), NHO og Eksportrådet. Den første evalueringskonferansen (EVA-seminaret) ble arrangert i Bodø i 1995 med Nordlandsforskning som operatør. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har sittet i arbeidsutvalget siden oppstart. Etter at SSØ (nå DFØ) ble opprettet i 2004 har de hatt rollen som sekretariat/leder for arbeidsutvalget. Norsk evalueringsforening ble etablert i 2009 og vi samarbeider om den årlige evalueringskonferansen. I 2022 vil vi i EVA-forum styrke nettverksfunksjon for ansatte i departementer og statlige virksomhet og vektlegge de særlige interessene våre medlemmer har. Derfor håper vi så mange som mulig vil svare på medlemsundersøkelsen vår.

Oppdatert: 29. januar 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.