Introduksjon

Oppdatert

I dette eksempelet følger vi den fiktive virksomheten Direktoratet for miljøavtrykk (DM) på en reise mot bedre styring.

Formålet er å belyse

  • hvorfor DM trengte bedre informasjon om tidsbruk og kostnader
  • hvordan DM tilrettela for å skaffe og bruke ny styringsinformasjon
  • hvordan ledelsen, i et år med krevende utfordringer, brukte den nye styringsinformasjonen til å iverksette nødvendige tiltak slik at DM klarte å nå de viktigste målene i virksomhetsplanen innenfor bevilgede rammer.

Ett av tiltakene DM gjennomførte var å innføre periodisert regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Dette, sammen med flere andre tiltak, ga ny og forbedret styringsinformasjon. Gjennom eksempelet vil dere se at DM fikk nye innsikter i ressursbruk og kostnader. De etablerte en ny budsjettprosess med fokus på kostnadsoppfølging og laget nye nøkkeltall som resulterte i en ny måte å tenke styring på. Som følge av dette ble økonomi mer integrert i virksomhetsstyringen.

Paragrafskoyter
Fant du det du lette etter?