Kurs om de statlige regnskapsstandardene (SRS)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring tilbyr både fysiske og digitale kurs om de statlige regnskapsstandardene. Se opptakene når du selv ønsker, alene eller sammen med kollegaer.

Innføringskurs i de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter

Innføringskurset gir en oversikt over hovedreglene i de statlige regnskapsstandardene (SRS). Hoveddelen av kurset går til en gjennomgang av et praktisk eksempel på virksomhetsregnskap etter SRS med resultat- og balanseoppstilling og noter.

Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige i tillegg til regnskapsmedarbeidere i bruttobudsjetterte virksomheter.

Se opptak

Innføringskurs i regnskap for nettobudsjetterte virksomheter

Første del av innføringskurset gir en oversikt over økonomiregelverket, regnskapsplikt i staten, standard kontoplan, bokføring og oppbevaring og transaksjonskontroller. Andre del av kurset går til en gjennomgang av et praktisk eksempel på et virksomhetsregnskap etter SRS med resultat- og balanseoppstilling og noter.

Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige i tillegg til regnskapsmedarbeidere i nettobudsjetterte virksomheter.

Se opptak

Kontakt

Har du spørsmål, send en e-post til statligregnskap@dfo.no

Du kan også kontakte en av oss:

  • Christian Hjeltnes: 938 11 591
  • Ingrid Crowo Hesland: 959 16 313
  • Øyvind Gravem: 982 40 951
  • Heidi Fjermeros: 994 69 797
  • Liv Mari Nybakk: 411 76 415
Oppdatert: 17. august 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.