Risikostyring

Risikostyring er et viktig verktøy i mål- og resultatstyringen i staten. Risikostyring vil si å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp hendelser som kan påvirke måloppnåelsen negativt.

Oppdatert
Kontaktinfo

Har du spørsmål om risikostyring, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?