Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter

Fra 2022 legger Statens pensjonskasse (SPK) om pensjonspremiemodellen for statlige virksomheter.

Om ordningen

Alle statlige virksomheter skal fra 1.1.2022 betale en virksomhetsspesifikk hendelsesbasert arbeidsgiverandel som del av pensjonspremien. At premien er virksomhetsspesifikk, betyr at den beregnes ut fra den enkelte virksomhets forhold, ikke for grupper av virksomheter samlet. At den er hendelsesbasert, betyr at den tar hensyn til de faktiske hendelser i medlemsbestanden i virksomheten, slik at premiereserven er ajour i forhold til medlemmets opptjening. Medlemsandelen på to prosent av lønnsgrunnlaget er uendret.

Formålet med den nye måten å beregne premien på, er å gi den enkelte virksomhet et riktigere bilde av ressursbruken knyttet til det å ha ansatte og synliggjøre pensjon som et viktig kostnadselement. Gjennom dette skal virksomhetene i større grad ansvarliggjøres for sine pensjonskostnader, for eksempel i forbindelse med lønnsøkninger.

Hvordan virksomhetene skal regnskapsføre pensjonspremien framgår av Finansdepartementets rundskriv R-118 Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter. I rundskrivet er det også beskrevet hvordan virksomhetene skal benytte mellomværendet ved regnskapsføring av pensjoner.

Last ned talleksempel

Gjelder virksomheter som har rapportert faktiske lønnsendringer til SPK innen fristen 27. november 2023.

Last ned talleksempel

Gjelder virksomheter som ikke har rapportert faktiske lønnsendringer til SPK innen fristen 27. november 2023.

Virksomheter som ikke har rapportert faktiske lønnsendringer til SPK innen ordinær frist 27. november 2023
xlsx 67.11 KB

Kontaktinfo

Spørsmål knyttet til pensjonsordningen og fakturering av pensjonspremie sendes til Statens pensjonskasse.

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Du kan også kontakte en av oss:

  • Britt Torunn Hove: 952 81 351
  • Øyvind Gravem: 982 40 951
Oppdatert: 6. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.