Oversikt over statlige virksomheter med internrevisjon

Oversikten under viser eksisterende og nye planlagte internrevisjoner i statlige forvaltningsorgan, sortert etter modell for organisering av internrevisjonsfunksjonen.

Oppdatert

De ulike modellene er forklart i Fordeler og ulemper ved ulike modeller for internrevisjon, som er et vedlegg til veiledningen Trenger vi en internrevisjon?

Modell 1 – Egen organisatorisk enhet med fast ansatte revisorer

 • Kontaktperson: Terje Klepp

  E-post: terje.klepp@nav.no

 • Kontaktperson: Nils Hjelle

  E-post: nils.hjelle@bufdir.no

 • Kontaktperson: Lena Helene Dalen

  E-post: ldalen@mil.no

 • Kontaktperson: Anne Søyset

  E-post: anne.soyset@kystverket.no

 • Kontaktperson: Susanne Øyen

  E-post: susanne.oyen@mattilsynet.no

 • Kontaktperson: Wenche Jensen

  E-post: Wenche.Jensen@fhi.no

 • Kontaktperson: Trine Tengbom

  E-post: tte@forskningsradet.no

 • Kontaktperson: Sigmund Nordhus

  E-post: sigmund.nordhus@politiet.no

 • Kontaktperson: Teis Stokka

  E-post: teis.stokka@skattetaten.no

 • Kontaktperson: Lars Inge Vatnem

  E-post: lars.inge.vatnem@sjofartsdir.no

 • Kontaktperson: Kari Høyby

  E-post: kari.hoyby@vegvesen.no

 • Kontaktperson: Richard Nylen

  E-post: richard.nylen@statsbygg.no

 • Kontaktperson: Jørgen Bock

  E-post: jorgen.bock@admin.uio.no

 • Kontaktperson: Marius Johannesen

  E-post: maljo@udi.no

Modell 2 – Ansatt revisjonssjef med team fra egen virksomhet

 • Kontaktperson: Marte Ervik

  E-post: Marte.Ervik@dsb.no

 • Kontaktperson: Solrun Drægebø

  E-post: solrun.draegeboe@hi.no

 • Kontaktperson: Kristine B. Knutsen

  E-post: kristine.birkeland.knutsen@kriminalomsorg.no

 • Kontaktperson: Informasjon kommer 

  E-post: Informasjon kommer

 • Kontaktperson: Trond Skyseth

  E-post: trond.skyseth@kartverket.no

Modell 3 – Ansatt revisjonssjef som kjøper eksterne tjenester

 • Kontaktperson: Sissel Korshavn

  E-post: sissel.korshavn@helsedir.no

Modell 4 – Felles internrevisjonsfunksjon på tvers av likartede virksomheter

 • Kontaktperson: Elisabeth Børve Riksfjord

  E-post: ebri@fd.dep.no

 • Kontaktperson: Liss Johansen Vallestrand

  E-post: liva@fd.dep.no

 • Kontaktperson: Gunnar Jacobsen

  E-post: guja@fd.dep.no

 • Kontaktperson: Tonje Thoresen

  E-post: toth@fd.dep.no

 • Kontaktperson: Jan Ove Henriksen 

  E-post:  Jan.Ove.Henriksen@hvl.no

 • Kontaktperson: Tonje Thoresen

  E-post: tonje.thoresen@nsm.stat.no

 • Kontaktperson: Per Arne Skjelvik

  E-post: per.a.skjelvik@nord.no

 • Kontaktperson: Solveig R. Svendsberget

  E-post: solveig.r.svendsberget@uia.no

 • Kontaktperson: Rolf Jegervatn

  E-post: rolf.jegervatn@uis.no

Modell 5 – Full outsourcing

 • Kontaktperson: Bettum Thomas

  E-post: Thomas.Bettum@dss.dep.no

 • Kontaktperson: Bård Mjåland

  E-post: bard.mjaland@ehelse.no

 • Kontaktperson: Hildegunn Grimstad

  E-post: hildegunn.grimstad@fiskeridir.no

 • Kontaktperson: Camilla Bredrup

  E-post: camilla.bredrup@ovf.no

 • Kontaktperson: Izabella Salicath

  E-post: izabella.salicath@giek.no

 • Kontaktperson: Henrik Biørnstad

  E-post: henrik.biornstad@hiof.no

 • Kontaktperson: Unna Liahjell Ellingsen

  E-post: unna.liahjell.ellingsen@nibio.no

 • Kontaktperson: Jan-Olav Aasbø

  E-post: jan-olav.aasbo@nmbu.no

 • Kontaktperson: Kirsten Ballo Prestøy

  E-post: kirsten.b.prestoy@ntnu.no

 • Kontaktperson: Idun Thorvaldsen

  E-post: Idun.Thorvaldsen@oslomet.no

 • Kontaktperson: Merethe Norheim Morken

  E-post: merethe.norheim.morken@spk.no

 • Kontaktperson: Kristina Medin

  E-post: kristina.medin@statped.no

 • Kontaktperson: Maria Elisa M. Amundsen

  E-post: maam@toll.no

 • Kontaktperson: Kjell Bernstrøm

  E-post: kjell.bernstrom@adm.uib.no

 • Kontaktperson: Merete B. Danielsen

  E-post: merete.b.danielsen@uit.no

 • Kontaktperson: Per Eirik Lund

  E-post: Per.E.Lund@usn.no

 • Kontaktperson: Nina Ystehede

  E-post: nina.ystehede@vetinst.no

Ikke valgt modell

 • Kontaktperson: Svend Thorleif Skjønsberg

  E-post: svend.thorleif.skjonsberg@norad.no

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

 • Christine Vik: 957 35 629
Fant du det du lette etter?