Utarbeide analyser

Analyser av kostnader og produktivitet kan gi nyttig oversikt og innsikt i virksomhetens ressursbruk, og dermed være viktig i styringen. På denne siden har vi samlet eksempler og fagstoff på kostnadsanalyser og produktivitetsanalyser og hvordan disse kan brukes i styringen.

Oppdatert

Analyser av kostnader og produktivitet kan gi viktig innsikt til bruk i plan- og budsjettarbeidet. Analysene kan utgjøre et grunnlag når virksomhetene skal fordele ressurser i plan- og budsjettarbeid, og de kan være underlag for oppfølging og rapportering om ressursbruk, kostnads- og produktivitetsutvikling.

Kjennetegn på virksomheter som har god praksis i økonomi- og virksomhetsstyringen kan for eksempel være at:

  • de gjennomfører ulike typer kostnads- og produktivitetsanalyser
  • de bruker analysene til sammenligning over tid (både internt og med eksterne). En kilde til dette kan for eksempel være statsregnskapet.no
  • de bruker analysene til å gjøre konkrete tiltak

Nyttige hjelpemidler

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til styring@dfo.no. Du kan også ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?