EVA-forum

Forum for erfaringsdeling, kunnskapsoppbygging og nettverk om evaluering i staten.

Oppdatert

Delta i nettverket

Dersom du ønsker å delta på nettverksmøtene, få tilgang til nettverkets arbeidsrom og tilsending av annen nettverksinformasjon må du være medlem.

Meld deg på nettverket ved å registrere deg som bruker på Evalueringsportalen.

Formål

EVA-forum har som formål å utveksle erfaringer og kunnskap om evaluering på tvers av alle virksomheter og sektorer i staten.

Temaer som diskuteres er blant annet metode, bygging av evalueringskapasitet, bestilling av evalueringer, kvalitet på evalueringer og bruk av evalueringsresultater. EVA-forum arrangerer både nettverksmøter, workshops og konferanser.

Arbeidsutvalg

EVA-forum har et arbeidsutvalg. Det består i 2017 av følgende personer og virksomheter:

  • Liv Moberg, Direktoratet for økonomistyring (Leder)
  • Gudrun Vik, Direktoratet for forvaltning og IKT
  • Sveinung Helgheim, Kunnskapsdepartementet
  • Anette Wilhelmsen, Norad
  • Gry E. Monsen, Innovasjon Norge
  • Kirsten Voje, Norges forskningsråd
  • Rachel Elisabeth Eide, Utlendingsdirektoratet
  • Kjersti B. Halvorsrud, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?