EVA-forum

Nettverk for evaluering i staten.

Formål

EVA-forum har som formål å utveksle erfaringer og kunnskap om evaluering i staten. Vi samarbeider med Norsk evalueringsforening. 

Temaer som diskuteres er metode, evalueringskapasitet, bestilling av evalueringer, kvalitet på evalueringer og bruk av evalueringsresultater. EVA-forum arrangerer og deler informasjon om seminarer og konferanser.

Arbeidsutvalg

EVA-forum har et arbeidsutvalg. Det består i 2022 av følgende personer og virksomheter:

 • Liv Moberg, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (leder)
 • Tove Heggli Sagmo, Norad
 • Gry E. Monsen, Innovasjon Norge
 • Eirin Isaksen Winsnes, Norges forskningsråd
 • Rachel Elisabeth Eide, Utlendingsdirektoratet
 • Audun Solli, Justis- og beredskapsdepartementet
 • Sissel Lorck, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Delta i nettverket

Dersom du ønsker å delta på nettverksmøtene og få tilsendt relevant informasjon, kan du melde deg inn her.

Meld deg på

Er du i en lederstilling?

Tidligere arrangementer: 

Evalueringskonferansen 2021: https://www.norskevalueringsforening.no/evalueringskonferansen-2021/

webinar om følgeevaluering avholdt 28. april 2022: Bidrar ny rammeplan for barnehagene til endring? Webinar Registration - Zoom

Webinar om kriseevaluering 11. juni 2020 – Norsk Evalueringsforening

Nettverksmøte om GDPR: https://www.youtube.com/watch?v=EQOrPIHXX5o

Webinar: Hvordan heve kvaliteten og nytten til desentraliserte evalueringer? (norad.no)

Webinar: Hvordan bidra til bedre læring i norsk bistand? (norad.no)

Webinar: Hva er det viktig å evaluere de neste årene? (norad.no)

Demokrati og ekspertise: Hvordan holde ekspertene ansvarlige? https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2022/2022-19-01.html

Høstkonferanse: Kunnskapsbasert styring. https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2021/2021-09-01b.html

Koronakommisjonen: Samordning i sektorovergripende kriser - hva har vi lært? : https://dfo.no/kurs/344946

Webinar: Kunnskapsbaserte beslutninger - gullstandard eller utopi? https://dfo.no/kurs/325533

Webinar: Hva har vi lært? - fra krisehåndtering til organisasjonslæring. https://dfo.no/kurs/312025

Frokostmøte om kvaliteten på offentlige utredninger. https://dfo.no/kurs/307773

Om EVA-forum

EVA-forum er et nettverk for evaluering i staten. Nettverkets målgruppe er ansatte i statlige virksomheter på tvers av sektorer og fagområder, og hovedoppgaven er å skape arenaer for erfaringsutveksling.

I EVA-forums vedtekter er målet for nettverket formulert slik: 

[..] gjennom å legge til rette for erfaringsutveksling og debatt på tvers av sektorer og fagområder å:

 • Gi økt kunnskap om evaluering
 • Gi økt interesse og motivasjon for evaluering
 • Skape kontakt mellom personer som er involvert i evalueringsarbeid i staten
 • Gi økt kvalitet på statlige evalueringer

Vi har de siste årene samarbeidet nært med Norsk evalueringsforening. Det skal vi fortsette med, men vi skal også vektlegge det som er av spesiell interesse for oss som jobber med evaluering i staten og vi skal tilrettelegge for å dele erfaringer oss imellom.

EVA-forum ble etablert i 1994 etter initiativ fra Forskningsrådet, SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond), NHO og Eksportrådet. Den første evalueringskonferansen (EVA-seminaret) ble arrangert i Bodø i 1995 med Nordlandsforskning som operatør. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har sittet i arbeidsutvalget siden oppstart. Etter at SSØ (nå DFØ) ble opprettet i 2004 har de hatt rollen som sekretariat/leder for arbeidsutvalget. Norsk evalueringsforening ble etablert i 2009 og vi samarbeider om den årlige evalueringskonferansen. I 2022 vil vi i EVA-forum styrke nettverksfunksjon for ansatte i departementer og statlige virksomhet og vektlegge de særlige interessene våre medlemmer har. Derfor håper vi så mange som mulig vil svare på medlemsundersøkelsen vår.

Oppdatert: 12. september 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord