Pensjonsutgifter i budsjett og regnskap

Fra 2017 tas pensjonsutgifter med i budsjett og regnskap til den enkelte statlige virksomhet.

Oppdatert

Om ordningen

Tidligere var hovedprinsippet for statlige virksomheter at de ikke betaler pensjonspremie til Statens pensjonskasse. Dette hovedprinsippet ble endret fra 1. januar 2017. Formålet med endringen var å bidra til at virksomhetene i større grad ansvarliggjøres for sine pensjonsutgifter, og at utgiftene synliggjøres på en bedre måte i budsjett og regnskap.

Fra 1.1.2020 er alle bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter omfattet av reglene om regnskapsføring av pensjonspremie. Virksomhetene skal budsjettere og regnskapsføre arbeidsgiverandel av pensjonspremien og medlemsandelen på to prosent. Virksomhetene skal også beregne og regnskapsføre arbeidsgiveravgift av pensjonspremien (arbeidsgiverandelen), og av bruttolønn (før trekk av medlemsandelen).

Hvordan virksomhetene skal regnskapsføre pensjonspremien står i Finansdepartementets rundskriv R-118 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter. I rundskrivet er det også beskrevet hvordan virksomhetene skal benytte mellomværendet ved regnskapsføring av pensjoner.Kontaktinfo

Spørsmål knyttet til pensjonsordningen og fakturering av pensjonspremie sendes til Statens pensjonskasse.

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no. Du kan også ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?