DFØ-bloggen

DFØ-bloggen

En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten.

Kompetanseutvikling og en meningsfylt arbeidshverdag er statens gull, sa statssekretær Gunn Karin Gjul da KDD lanserte resultatene fra statsansatteundersøkelsen. Det er ikke bare statens gull fordi det gir statsansatte en god arbeidshverdag, men det bidrar også til kvalitet i tjenestene vi leverer, og det kan bidra til bedre økonomiske resultater. Hvor systematisk jobber du med kompetanseutvikling i din virksomhet?

Published
21. Jun. 2022
Ledelse og HR

Då NAV la fram bedriftsundersøkinga si nyleg vart det peika på at det er heilt nødvendig for at arbeidsmarknaden skal «gå opp» at offentlege verksemder inkluderer fleire. Etter å ha vore med å støtte statlege verksemder i å nå måla i inkluderingsdugnaden sit eg att med inntrykk av at sjølv om det er mykje god vilje, er det framleis eit stykkje veg å gå.

Published
30. May. 2022
Ledelse og HR