Eksempel: Bruk av informasjon om produktivitet i styringen i Utlendingsdirektoratet

– et praktisk eksempel.

DFØ gjennomførte i 2011 en kartlegging av bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter. Resultater fra kartleggingen framkommer i rapporten «Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter – en kartlegging» som ble publisert i november 2011. Et spørsmål stilt i intervjuer og i spørreskjemaet var hvilke tiltak innenfor produktivitet virksomhetene ville ha størst nytte av. Det alternativet som fikk klart høyest score var «Gode eksempler på praktisk bruk».

Med dette utgangspunktet, ønsker DFØ å utarbeide slike gode eksempler. Formålet med slike eksempler er å inspirere virksomheter i arbeidet med å bruke informasjon om produktivitet i styringen. Utlendingsdirektoratet (UDI) er en virksomhet som arbeider systematisk med analyse av sitt kostnadsbilde. De har gjennom flere år utarbeidet kostnadskalkyler og som en del av dette også beregnet produktivitetstall. DFØ mener at det kunne være interessant og nyttig for andre virksomheter å få innsyn UDIs arbeid på dette området.

Oppdatert: 29. april 2019

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord