Eksempel: Bruk av informasjon om produktivitet i styringen i Statens innkrevingssentral

– et praktisk eksempel.

DFØ gjennomførte i 2011 en kartlegging av bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter. Resultater fra kartleggingen framkommer i rapporten Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter – en kartlegging som ble publisert i november 2011. Et spørsmål stilt i intervjuer og i spørreskjemaet var hvilke kompetansetiltak innenfor produktivitet virksomhetene ville ha størst nytte av. Svaralternativet som fikk klart høyest score var «gode eksempler på praktisk bruk».

Med dette utgangspunktet, ønsker DFØ å utarbeide slike gode eksempler. Formålet med slike eksempler er å inspirere virksomheter i arbeidet med å bruke informasjon om produktivitet i styringen. Statens innkrevingssentral (SI) er en virksomhet som har brukt produktivitet svært aktivt i sin styring. De har gjennom flere år foredlet sine styringsparametere slik at de skal kunne brukes i den løpende styringen av virksomheten. DFØ mener at det er interessant og nyttig for andre virksomheter å få kjennskap til SIs arbeid på dette området.

DFØ ønsker å rette en stor takk til SI for at vi har fått anledning til å dokumentere SIs arbeid med informasjon om produktivitet. En spesiell takk til Turid Brendberg og Berit Bjørkmo som har vært våre hovedkontaktpersoner. SI har bidratt med å tilgjengeliggjøre en bred dokumentasjon av arbeidet. I tillegg har flere fra SI stilt opp i flere møter for å fortelle om arbeidet og kvalitetssikre eksempelet underveis i skriveprosessen.

Oppdatert: 29. april 2019

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.