Dokumenter som kan brukes for å forankre og integrere bruk av evaluering

Overordnet dokument i virksomhetsstyringen

Type dokument Hvordan dokumentet brukes
Instruks fra departement til virksomhet Etatsstyring
Instruks internt for virksomheten Internstyring

Utdypende styringsdokumenter til instruksen eller som egne, selvstendige dokumenter i styringen

Type dokument Hvordan dokumentet brukes
Retningslinjer/prosedyrer eller veiledere Etatsstyring og internstyring
Virksomhetsstrategi Internstyring og områdestyring
Virksomhetsplan med prosedyrer for rapportering av evalueringer Internstyring
Områdespesifikke strategier med prosedyrer Internstyring

Dokumenter ved spesielle behov

Type dokument Hvordan dokumentet brukes
Egen evalueringsstrategi med prosedyrer Etatsstyring i styringsdialogen og internstyring
Egen instruks for evaluering Områdestyring og etatsstyring for virksomheter som har til formål til å jobbe bare med evaluering
Oppdatert: 29. april 2019

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.