Ta ferie!

Kim Herdis Kvaale

seniorrådgiver

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Jeg går og tenker på hvorfor noen ikke tar ferie. Jeg tenker på det både fordi jeg selv elsker å ta ferie og undrer meg over de som ikke gjør det, men også fordi jeg er et HR-menneske og fordi ansatte som ikke tar ferie lager kluss i systemet.
Publisert
Kim Herdis Kvaale nyter ferien og får ladet batteriene med sol og fjell.

Late dager i solen med en god bok eller aktive dager med gåturer i fjellet, er deilig avveksling fra jobben. Jeg koser meg med planlegging av ferie, og jeg koser meg veldig med selve ferien. Etter ferien kjenner jeg at batteriene er ladet og det er moro å gå i gang med arbeidet igjen.

Arbeiderbevegelsens kamp for rett til ferie

Retten til ferie ble kjempet fram av arbeiderbevegelsen til beste for arbeidstakerne fra om lag 1890-tallet. Det er ikke en selvfølge at vi har rett til å ta fri med lønn, men i Norge er det på mange måter blitt det. I kampen for rett til ferie med lønn ble det helsemessige aspektet vektlagt. Det ble sett på som en samfunnsmessig gevinst. Vi som jobber i staten, opplever i stor grad ferie med lønn som et naturlig gode. Vi stempler ferie, stenger pc’en og reiser i vei.

Kampen for ferie 1890-1940 (arbark.no)

Feriesaldo og effektiv administrasjon

Vi som jobber i DFØs arbeidsgiverstøtte, og har mange års erfaring fra HR-arbeid, ser at det likevel er ansatte som ikke får tatt ut ferien sin.

Det at ansatte ikke tar ut ferie, blir et problem for de som har som jobb å påse at ferieloven følges og at det er orden i systemet. Det er ikke så mange enkeltpersoner som ikke tar ut ferie, men de få det gjelder lager administrativt krøll og merarbeid.

Det er ferieloven og særavtale om ferie i staten som setter rammene for retten til ferie. DFØs anliggende er ikke å regulere arbeidstakernes rettigheter, men å legge til rette for riktig og effektiv administrasjon. Forenklet kan man si at alle i staten skal ta 25 dager ferie i løpet av et år. Selv om hovedregelen er enkel, er det selvfølgelig ulike situasjoner der hovedregelen ikke gjelder. Eksempler er lovfestet eller avtalefestet ferie, ferie med og uten lønn, ferie for de over 60 år eller når man slutter, ferie når du har permisjon og ferie når du er syk. Det kan være mange spørsmål i slike tilfeller. Derfor gir DFØs arbeidsgiverstøtte veiledning i forståelsen av regelverket.

Det er jo herlig å se at regnestykket går opp, i hvert fall for oss som liker orden i systemene. 1. januar hvert år bør oversikten vise at alle ansatte har avviklet alle feriedager i løpet av året. Men så er det altså ikke slik alltid. Det er noen som slett ikke har tatt ferie eller som bare har tatt noen få dager. Det kan det være mange grunner til.

Jeg spekulerer altså på hvorfor enkelte ikke tar ferie. Er det fordi de ikke liker ferie eller er det andre grunner?

Sørg for at dine ansatte får tatt ut ferie

Det må jo være lov å elske jobben sin – at det å arbeide er så gøy at det ikke er behov for ferie. For meg er det vanskelig å forstå, men det er jo ikke dermed sagt at det ikke kan være slik. Problemet er i så tilfelle at arbeidstaker skal ha ferie selv om de helst vil jobbe. Det sier ferieloven. Arbeidsgiver har plikt til å påse at ferie blir avviklet innenfor ferielovens rammer. Hvis en ansatt virkelig elsker jobben sin så høyt tenker jeg at løsningen må være å ta med seg en god fagartikkel eller to og kose seg med dem i ferien. Jeg tror ikke dette er et stort problem.

Hvis det ikke blir avviklet ferie på grunn av høyt arbeidspress og det ikke legges til rette for ferieavvikling, har virksomheten et problem de må gjøre noe med. Her blir ferieloven veldig viktig. Den passer på at arbeidstakerne får ferien sin. Tidligere var ferieloven slik at om arbeidstaker ikke hadde tatt ut all ferie i løpet av ferieåret og ikke hadde overført den til neste ferieår, skulle feriedager til gode i stedet kompenseres økonomisk. Denne muligheten bortfalt i 2014 etter at ferieloven ble endret. Dette tydeliggjør intensjonen om at arbeidstaker skal ha ferie. Samtidig ga endringen grunnlag for at det kan bli store feriesaldoer.

Og blir det store feriesaldoer må det tas tak i. Det er viktig at ledere er klar over det ansvaret de har for å bygge en god kultur der det er greit å ta ferie. Det kan handle om å få til ressursplanlegging på både kort og lang sikt.

Ta ferie – selv om arbeidspresset er stort på jobben – alle trenger ferie og det er noe du har rett til. At du blir utslitt og syk, er ingen tjent med.

.......... og husk å registrere ferien.

Kontakt

Kim Herdis Kvaale

seniorrådgiver

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Fant du det du lette etter?