Slik unngår du sløsesjokk

Victoria Stokke

rådgiver

Offentlig anskaffelsedivisjonen

NRK-programmet Sløsesjokket dokumenterer hvordan offentlige virksomheter hvert år kaster fullt brukbare møbler. Men visste du at offentlige innkjøp kan brukes som et effektivt virkemiddel for å unngå unødvendig kasting av møbler?
Publisert

Når du gjennomfører en offentlig anskaffelse, kan du få hjelp til å finne løsninger som er både miljøvennlige og som sikrer gjenbruk. DFØ har nylig lansert veiledning og kriteriesett som offentlige innkjøpere kan bruke for å gjøre grønne og sirkulære møbelanskaffelser – inkludert å kaste mindre møbler.

I veiledningen og kriteriesettet finner du tre effektive tiltak for å redusere unødvendig kasting av møbler. Disse er å

  1. kjøpe møbler som varer lenger
  2. oppgradere eller reparere i stedet for kaste og kjøpe nytt
  3. videreformidle i stedet for å kaste

I Kriterieveiviseren finner du krav og kriterier du kan stille til leverandørene for å få nye møbler designet for sirkularitet, for eksempel gjenbruk. Dette innebærer både krav som sørger for at du får nye møbler med lav miljøbelastning, i tillegg til krav som bidrar til at møblene du kjøper får lengst mulig levetid.

I veilederen «Grønne og sirkulære anskaffelser av møbler» får du en oversikt over tiltak du kan gjøre for å dekke møbelbehovet på en miljøvennlig og sirkulær måte.

Gjenbruk av møbler sparer både miljø og penger

Ved å redusere unødvendig kasting av møbler, bidrar man til mindre bruk av ressurser og materiale og mindre miljøbelastning fra møbelproduksjon. Det kan også gi nye lokale arbeidsplasser gjennom økt etterspørsel etter tjenester for oppgradering, re-design og reparasjon.

I tillegg sparer man ofte mye penger på å oppgradere møblene man allerede eier, i stedet for å kjøpe nye. Ved å trekke om møblene i nytt tekstil og å reparere eventuelle skader, blir møblene som nye, til en langt lavere pris. Da unngår man også å bruke ressurser på å håndtere og betale for at store mengder møbler skal kastes.

Asker kommune er et godt eksempel på en offentlig virksomhet som har sett fordelene ved ombruk. De har spart 11 millioner kroner på å bruke sine egne kontormøbler om igjen i forbindelse med kommunesammenslåing. Møblene har blitt brukt om igjen både i sin originale form og ved at de har fått spesiallaget en «signalresepsjon» av gamle stolben og skrivebord.

En positiv utvikling

Selv om det fremdeles er en lang vei å gå før vi har et fullstendig sirkulært møbelforbruk, ser vi et voksende engasjement, både blant aktører i ombruksmarkedet og hos offentlige oppdragsgivere. I utviklingen av DFØs nye kriteriesettet har vi hatt dialog med både store og små selskaper som er i gang med å tilpasse sine forretningsmodeller til en sirkulær fremtid. I kombinasjon med et økende engasjement fra oppdragsgivere, lover dette godt for fremtiden.

Se NRK-programmet Sløsesjokket som omtales i ingressen.

Kontakt

Victoria Stokke

rådgiver

Offentlig anskaffelsedivisjonen

Fant du det du lette etter?