Marianne Jørgensen

Marianne Jørgensen
Marianne Jørgensen
Marianne jobbar i Statens arbeidsgjevarstøtte og har ansvar for sekretariatet for Arbeidsgjevarrådet i staten. Ho har lang erfaring som leiar i offentleg sektor, og er opptatt av den rolla arbeidsgjevarpolitikken har i forholdet mellom enkeltindividet og storsamfunnet.
Divisjon for styring, organisering og ledelse