Thor Møller

Thor Steinar Møller

seksjonssjef

Thor leder seksjon for arkitektur og teknologiutviklingen og er prosjektleder for Doffin. Han er opptatt av brukervennlige og effektive teknologiløsninger for offentlige anskaffelser slik at offentlige innkjøpere gjør best mulige anskaffelser og gjennom dette bruker fellesskapets penger på best mulig måte. I tillegg er det viktig at innbyggerne har tillit til at offentlige ressurser faktisk blir brukt best mulig. Åpenhet omkring relevante statistikker og styringsinformasjon er viktig for å legge til rette for dette.

Divisjon for offentlige anskaffelser

Publiserte innlegg

Kontraktsregister kan øke tilliten til norske oppdragsgivere

Det er ikke så lett å skaffe seg oversikt over hvem som blir tildelt hvilke offentlige kontrakter i Norge. Vi trenger derfor et offentlig tilgjengelig og søkbart kontraktsregister; ikke ulikt det DFØ holder på å bygge som en del av ny Doffin.

Les videre

Fant du det du lette etter?