Mona Stormo Andersen

Mona Stormo Andersen

seniorrådgiver

Mona er samfunnsviter fra UiO, med fordypning i organisasjonssosiologi. Hun har siden 2010 i Difi arbeidet med utredninger og veiledning innen ledelse, styring og organisering av innkjøp i offentlig sektor. I DFØ er hun for tiden prosjektleder for retningslinjer i bruk av konsulenttjenester og kompetanseløft for ledere på anskaffelser. Mona brenner for å utvikle virksomheter gjennom samarbeid. Hun har tidligere vært utleid til Nærings- og fiskeridirektoratet for å bidra i arbeidet med stortingsmelding om offentlige anskaffelser, Meld.St.22 (2018-2019), og har også bakgrunn fra FOU-prosjekter i NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet og i Rikstrygdeverket.

Offentlig anskaffelsedivisjonen

Publiserte innlegg

Fem råd til ledere som vil at virksomheten skal få mer igjen for pengene

La meg slå fast med en gang. Strategisk bruk av anskaffelser er viktig for å få tilfredse brukere av offentlige tjenester, kostnadseffektiv drift og for å nå FN’s bærekraftsmål. Med kraftig økning i de offentlige velferdsutgiftene er det viktigere enn noen gang at du som leder benytter effektiviseringspotensialet som ligger i å bruke anskaffelser strategisk.

Les videre

Fant du det du lette etter?