Kristin Lundtveit

Kristin Bjørnvold Lundtveit

seniorrådgiver

Kristin jobber med kompetanse- og ledelsesutvikling, og leder programstaben på program for toppledergrupper i staten. Hun er opptatt av forvaltningsutvikling og innovasjon, og av hvordan styring og ledelse både kan fremme og hemme utviklingen vi står i og ovenfor i forvaltningen. Derfor brenner hun for å skape arenaer hvor lederlaget i forvaltningen kan møtes, utveksle erfaringer, diskutere praksis og utfordre hverandre på tvers av virksomheter og sektorer.

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Publiserte innlegg

Krisen viser hvor avhengig samarbeid er av gode relasjoner

Når deltakerne på DFØs Program for toppledergrupper rapporterer hva de sitter igjen med fra programmet, svarer de at noe av det som har hatt størst verdi var å bli bedre kjent med sine lederkollegaer i andre virksomheter, deres samfunnsoppdrag og utfordringsbilde. De siste 15 månedene har synliggjort betydningen av åpenhet, tillit og gode relasjoner for å få til et godt samarbeid. Dette bekrefter også Koronakommisjonens konklusjoner.

Les videre

Fant du det du lette etter?