Jan-Erik Fjukstad Hansen

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Jan-Erik er siviløkonom fra Norges handelshøyskole og har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet i Direktoratet for økonomistyring fra 2012, med styring i staten og økonomistyring spesielt. Jan-Erik brenner for at regnskapet må gjøres relevant i styringen! Tidligere har han blant annet lang erfaring som økonomisjef i helseforetak. Han har vært med i utviklingen av statsregnskapet.no i hele prosjektet, særlig med tanke på utvalget av data og presentasjonsform.

Seksjon for styring

Publiserte innlegg

Statlige årsrapporter på 1–2–3

I disse dager er det mange som skriver på årsrapportene for statlige virksomheter, men hva bør leseren av en slik rapport se etter? Det er mye bra å finne, bare man vet hvor man skal lete. Her er noen tips som kan gjøre det lettere å få oversikt og finne interessante momenter!

Les videre

Nyttårsforsetter for økonomen

Vi har nylig startet på 2019, det betyr nyttårsforsetter for mange. Til deg som har intensjon om ikke bare å bli bedre på kosthold eller trening, har jeg et tips til hvordan bli en bedre økonom: få mer ut av regnskapet i år!

Les videre

Hvilket ansvar skal departementene ta for effektiv ressursbruk?

«Alle» er enige om at vi skal bruke ressursene våre effektivt. «Alle» er enige om at ressursene vil bli knappere framover. Videre er alle enige om at virksomhetene gjør mye av arbeidet, men at departementet er ansvarlig. Hva vil det da si å ta ansvar for effektiv ressursbruk?

Les videre

Vinter kun i økonomiavdelingene?

I høst arrangerte vi i DFØ et nettverksmøte med om effektivisering. Det som slo meg, er at vi snakker mye om trangere tider fremover. «Winter is coming. Winter is here», for å sitere Games of Thrones. Men er det «vinter» bare i økonomiavdelingene?

Les videre

Sammenligning – nytte og fallgruver

Nå har vi i DFØ arbeidet hardt for å få en bedre funksjon for å sammenligne statlige virksomheter på statsregnskapet.no. Hvis du sjekker den ut, vil du se at den er endret fullstendig fra tidligere versjon. Nøkkeltall og artskonto er hovedvalg som du kan gjøre. Dette kan være nyttig for deg som arbeider i forvaltningen.

Les videre

Styringsinformasjon for departementer

Jeg har ofte vært nysgjerrig på hva som er god styringsinformasjon fra virksomheter opp til departementet. Og hva er det regnskapet kan brukes til hos dem? Samtidig vet jeg at mange av dere som leser dette legger mye arbeid i god regnskapsføring og å gi rammer for det. Det burde jo være interessant informasjon nettopp for etatsstyrerne i departement.

Les videre

Fant du det du lette etter?