Jan-Erik Fjukstad Hansen

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Jan-Erik er siviløkonom fra Norges handelshøyskole og har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet i Direktoratet for økonomistyring fra 2012, med styring i staten og økonomistyring spesielt. Jan-Erik brenner for at regnskapet må gjøres relevant i styringen! Tidligere har han blant annet lang erfaring som økonomisjef i helseforetak. Han har vært med i utviklingen av statsregnskapet.no i hele prosjektet, særlig med tanke på utvalget av data og presentasjonsform.

Seksjon for styring

Publiserte innlegg

Arnulf og Jan-Erik takker for seg

Det er med tungt hjerte vi må si farvel til to gode fagbloggere og kollegaer etter mange år i DFØ. Arnulf Eriksen går over i pensjonistenes rekker, mens Jan-Erik Fjukstad Hansen begynner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi har stilt dem noen spørsmål i deres siste felles blogginnlegg på DFØ-bloggen.

Les videre

Mer relevant økonomistyring, takk!

Et regnskap i seg selv inneholder fakta. Om det skal bidra til bedre økonomistyring, må økonomene sette tallene i sammenheng. Styring krever mer enn regnskapstall, derfor må økonomistyringen kombinere ulik informasjon for å støtte oppunder styringen.

Les videre

Periodisert regnskap gir bedre styring

Det er mange som er opptatt av at det offentlige må få mer ut av ressursene. Løsningen er å se nærmere på sammenhengen mellom ressurser og resultater, og da er periodisert regnskap akkurat det du trenger. Det viser kostnader, eiendeler, gjeld og retter oppmerksomheten mot kravet om effektiv ressursbruk.

Les videre

Årlig helsesjekk for staten – statsregnskapet 2018 er her

Siste fredag i april oversendte regjeringen statsregnskapet for 2018 til Stortinget. Kan vi ved hjelp av disse tallene se hvordan det står til med statens finansielle «helse»? Her følger en liten introduksjon til selveste statsregnskapet.

Les videre

Statsregnskapet + journalister = sant

Statsregnskapet.no bidrar til mer åpenhet om statens økonomi og det styrker befolkningens tillit til forvaltningen. Dessuten er nettsiden et glimrende graveredskap for journalister. Derfor dro DFØ til SKUP for å vise pressen hvordan de kan bruke statsregnskapet.no.

Les videre

Få bedre oversikt over tilskudd!

Tilskudd er et viktig virkemiddel som staten kan bruke. Tilskudd utgjør ca. 150 milliarder hvert år i statsbudsjettet, så det er god grunn til å skaffe seg oversikt. Det er ikke så lett å definere hva et tilskudd er, og det finnes ingen samlet oversikt. Men det er en god start å klikke inn på statsregnskapet.no.

Les videre

Statlige årsrapporter på 1–2–3

I disse dager er det mange som skriver på årsrapportene for statlige virksomheter, men hva bør leseren av en slik rapport se etter? Det er mye bra å finne, bare man vet hvor man skal lete. Her er noen tips som kan gjøre det lettere å få oversikt og finne interessante momenter!

Les videre

Nyttårsforsetter for økonomen

Vi har nylig startet på 2019, det betyr nyttårsforsetter for mange. Til deg som har intensjon om ikke bare å bli bedre på kosthold eller trening, har jeg et tips til hvordan bli en bedre økonom: få mer ut av regnskapet i år!

Les videre

Hvilket ansvar skal departementene ta for effektiv ressursbruk?

«Alle» er enige om at vi skal bruke ressursene våre effektivt. «Alle» er enige om at ressursene vil bli knappere framover. Videre er alle enige om at virksomhetene gjør mye av arbeidet, men at departementet er ansvarlig. Hva vil det da si å ta ansvar for effektiv ressursbruk?

Les videre

Vinter kun i økonomiavdelingene?

I høst arrangerte vi i DFØ et nettverksmøte med om effektivisering. Det som slo meg, er at vi snakker mye om trangere tider fremover. «Winter is coming. Winter is here», for å sitere Games of Thrones. Men er det «vinter» bare i økonomiavdelingene?

Les videre

Fant du det du lette etter?