Direktørens blogg

Hilde Singsaas

Direktør

Direktør i DFØ siden aug. 2017. Har tidligere vært direktør i arbeidgiverforeningen Spekter. Har også vært kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, rådgiver i ECON og statssekretær for Statsministerens kontor og Finansdepartementet. Utdannet statsviter og har i tillegg en bachelorgrad i samfunnsøkonomi, begge fra Universitet i Oslo.

Direktoratet for økonomistyring

Publiserte innlegg

Er mål- og resultatstyring til hinder eller hjelp i arbeidet med omstilling?

Denne uken deltok jeg på Difis forvaltningskonferanse, og i år var temaet departementenes rolle i omstilling. Her fikk vi mange interessante perspektiver på hva departementene kan gjøre for å møte det store behovet for omstilling i årene framover. Selv fikk jeg anledning til å snakke om betydningen av god styring i omstilling.

Les videre

Hva skal vi med mål- og resultatstyring?

Styring i staten er et tema som engasjerer langt utenfor statsforvaltningen – heldigvis. Dette handler jo grunnleggende sett om hvordan vi forvalter fellesskapets ressurser. Det har likevel festet seg noen myter i debatten om styring som forvirrer snarere enn å oppklare. Stridens kjerne er mål- og resultatstyring, som er et viktig styringsprinsipp i staten.

Les videre

Utredningsinstruksen – en god medisin mot sløsing

Det har vært mye debatt om statsbudsjettet for 2019. Naturlig nok er det mye oppmerksomhet om størrelsen på bevilgningene til ulike formål og tiltak. Men hvordan vet vi om tiltakene faktisk virker, eller om det finnes løsninger som kunne gitt bedre effekt eller lavere kostnader?

Les videre

Hva har staten brukt pengene på?

Om snaue to uker legger regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for neste år. Da vil politikere, interesseorganisasjoner, fagfolk og andre stå i kø for å gi sine kommentarer, og budsjettet vil få bred dekning i alle medier. Når statsregnskapet for samme budsjettår legges fram, blir det nok derimot ganske stille. Det er synd.

Les videre

Staten må bli mer effektiv – men hvordan skal vi få det til?

Arendalsuka er i full gang, og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Difi inviterer til debatt om hva som skal til for at staten blir mer effektiv. Med strammere budsjetter i årene som kommer, blir det en presserende problemstilling for stadig flere.

Les videre

DFØ skal blogge

På denne bloggen skal DFØ spre kunnskap og fremme synspunkter, ideer og diskusjoner rundt fagområdene våre. Vi har et mål om å gjøre både oss selv og fagområdene våre mer tilgjengelige og å skape et bredere engasjement for god styring og effektiv ressursbruk i staten.

Les videre

Fant du det du lette etter?