Direktørens blogg

Hilde Singsaas

Direktør

Direktør i DFØ siden august 2017. Har tidligere vært direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Har også vært kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, rådgiver i ECON og statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet. Utdannet statsviter og har i tillegg en bachelorgrad i samfunnsøkonomi, begge fra Universitet i Oslo

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Publiserte innlegg

Målstyring og tillit henger sammen

Mål- og resultatstyring får skylda for mye av det som ikke fungerer i offentlig sektor, og kritikken handler ofte om detaljstyring, overdreven rapportering og lite tillit. Men i realiteten ønsker tilhengerne og motstanderne av mål- og resultatstyring det samme.

Les videre

Nå får DFØ fagansvaret for offentlige anskaffelser

I dag blir statens fagmiljø for offentlige anskaffelser flyttet fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ. Det blir en viktig og spennende oppgave for oss å bidra til at offentlig sektor utnytter det store potensialet som ligger i gode anskaffelser. Vi gleder oss til å ønske alle nye ansatte velkommen til oss.

Les videre

DFØ får ny logo

I år blir DFØ utvidet med flere nye fagområder. Nå får vi en ny logo som signaliserer at vi er blitt et større og mer mangfoldig direktorat.

Les videre

Beslutninger må bygge på bedre grunnlag

Onsdag 4. mars la DFØ fram en ny rapport der vi har sett på kvaliteten på statlige utredninger. Den viser at beslutningsgrunnlagene fortsatt er for dårlige.

Les videre

Nytt år, nytt oppdrag og nye muligheter

I dag fikk DFØ rundt 50 nye dyktige og hyggelige kolleger fra det som inntil nylig het Difi. Med nye kolleger har vi også fått ansvaret for nye fagområder: ledelse og organisering i staten. Oppdraget er intet mindre enn å gi forvaltningspolitikken et løft.

Les videre

Et uutnyttet potensial

Den 27. november arrangerte DFØ den årlige regnskapsdagen. Noen synes sikkert det høres knusktørt ut, men her tar vi opp temaer som er helt vesentlige for at staten skal lykkes med å bruke ressursene effektivt.

Les videre

De beste evalueringene er de vi bruker

Å evaluere er en naturlig del av styringen i staten, fordi det gir viktig informasjon om måloppnåelse og resultater. Men mange overvurderer hvor omfattende en evaluering må være, mens de undervurderer når de burde starte evalueringsarbeidet.

Les videre

Hva skjer når fag og politikk møtes?

Samarbeidet mellom politikere og embetsverk i Norge fungerer stort sett godt, men likevel blir det ofte konflikt mellom politiske og faglige hensyn. Evner forvaltningen å gi gode og tydelige råd, også når de går på tvers av politiske hensyn? Og hva skal til for at vi får de løsningene som gir størst nytte for samfunnet?

Les videre

Vi må vite hva vi gjør

Det finnes for mange eksempler på overdreven måling og telling i staten. Men å hevde at dette er en logisk konsekvens av mål- og resultatstyring og kravene som gjelder for statlig styring, blir feil.

Les videre

Gambler staten med skattebetalernes penger?

Hvis statlige virksomheter styrer mot null risiko på alle områder, går de glipp av store muligheter. Og jo mer kontroll og rapportering, dess mindre igjen til tjenestene.

Les videre

Fant du det du lette etter?