Direktørens blogg

Hilde Singsaas

Direktør

Direktør i DFØ siden august 2017. Har tidligere vært direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Har også vært kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, rådgiver i ECON og statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet. Utdannet statsviter og har i tillegg en bachelorgrad i samfunnsøkonomi, begge fra Universitet i Oslo

Direktoratet for økonomistyring

Publiserte innlegg

De beste evalueringene er de vi bruker

Å evaluere er en naturlig del av styringen i staten, fordi det gir viktig informasjon om måloppnåelse og resultater. Men mange overvurderer hvor omfattende en evaluering må være, mens de undervurderer når de burde starte evalueringsarbeidet.

Les videre

Hva skjer når fag og politikk møtes?

Samarbeidet mellom politikere og embetsverk i Norge fungerer stort sett godt, men likevel blir det ofte konflikt mellom politiske og faglige hensyn. Evner forvaltningen å gi gode og tydelige råd, også når de går på tvers av politiske hensyn? Og hva skal til for at vi får de løsningene som gir størst nytte for samfunnet?

Les videre

Vi må vite hva vi gjør

Det finnes for mange eksempler på overdreven måling og telling i staten. Men å hevde at dette er en logisk konsekvens av mål- og resultatstyring og kravene som gjelder for statlig styring, blir feil.

Les videre

Gambler staten med skattebetalernes penger?

Hvis statlige virksomheter styrer mot null risiko på alle områder, går de glipp av store muligheter. Og jo mer kontroll og rapportering, dess mindre igjen til tjenestene.

Les videre

Virker det?

Hvordan kan vi sørge for at tiltakene staten bruker penger på faktisk virker i tråd med hensikten? Et helt sentralt spørsmål som det til gjengjeld er vanskelig å svare på.

Les videre

Om fellestjenester og effektivitet

2019 er så vidt i gang, og det er høysesong for nyttårsforsetter. I Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har vi samme ambisjon for det nye året som vi pleier, nemlig å bidra til mer effektiv ressursbruk i staten. En av måtene vi gjør det på, er å levere lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter. Hvorfor lønner det seg for staten at DFØ gjør dette i stedet for at virksomhetene gjør jobben selv?

Les videre

Er mål- og resultatstyring til hinder eller hjelp i arbeidet med omstilling?

Denne uken deltok jeg på Difis forvaltningskonferanse, og i år var temaet departementenes rolle i omstilling. Her fikk vi mange interessante perspektiver på hva departementene kan gjøre for å møte det store behovet for omstilling i årene framover. Selv fikk jeg anledning til å snakke om betydningen av god styring i omstilling.

Les videre

Hva skal vi med mål- og resultatstyring?

Styring i staten er et tema som engasjerer langt utenfor statsforvaltningen – heldigvis. Dette handler jo grunnleggende sett om hvordan vi forvalter fellesskapets ressurser. Det har likevel festet seg noen myter i debatten om styring som forvirrer snarere enn å oppklare. Stridens kjerne er mål- og resultatstyring, som er et viktig styringsprinsipp i staten.

Les videre

Utredningsinstruksen – en god medisin mot sløsing

Det har vært mye debatt om statsbudsjettet for 2019. Naturlig nok er det mye oppmerksomhet om størrelsen på bevilgningene til ulike formål og tiltak. Men hvordan vet vi om tiltakene faktisk virker, eller om det finnes løsninger som kunne gitt bedre effekt eller lavere kostnader?

Les videre

Hva har staten brukt pengene på?

Om snaue to uker legger regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for neste år. Da vil politikere, interesseorganisasjoner, fagfolk og andre stå i kø for å gi sine kommentarer, og budsjettet vil få bred dekning i alle medier. Når statsregnskapet for samme budsjettår legges fram, blir det nok derimot ganske stille. Det er synd.

Les videre

Fant du det du lette etter?